| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Hedersprisen 2005


Hedersprisen for 2005 ble tildelt Jan Christensen som gjennom mer enn 20 år har gjort en formidabel innsats for laget. Han var sekretær fra midt på 80-tallet til 1997 og ble deretter formann i 6 år.
Som sekretær satte han i gang arbeidet med Budstikka, og da denne ble slått sammen med medlemsbladet ”Ætt og annet”, ble han medlem av redaksjonskomiteen, med mange innspill og bidrag.
Han har i mange år arbeidet med kopiering, fotografering og digitalisering av kilder, først og fremst til nytte for slektsforskere, men også for lokalhistorikere. Mange av disse kildene har vi til salgs for medlemmer og andre. Dette er arbeid vi vil nyte godt av i mange år.
Jan Christensens nettsted: www.slekt.org. Vi gratulerer!


Jan Christensen flankert av leder i G. Æ.,  Per Stian Bjørnø Kjendal og leder i hederspriskommiteen, Thor Wølner Gundersen.

| Vinner 2003 | Vinner 2004 | Vinner 2005 | Vinner 2006 | Vinner 2007 | Vinner 2008Vinner 2009Vinner 2010
| Vinner 2011 | Vinner 2012 | Vinner 2013 | Vinner 2014 | Vinner 2015 |


webmaster@grenlandslekt.no