| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Hedersprisen 2013


Hedersprisen 2013 går til Jørn Olsen. Også denne gangen går hedersprisen til en person som har lagt ned mye arbeid i å presentere oppgradet og fornyet slektshistorie for Grenlands-regionen. Han har vært medlem av laget siden 2001 og styremedlem fra 2007 - 2013. Han er stort sett på hvert møte og er gjerne en av de første på plass. Han har nå også skrevet ny slekts- og gårdshistorie for Eidanger fram til 1814; den delen som var mest moden for revisjon på bakgrunn av tilgang til nye kilder m.v.
Han har lagt ned utallige timer i et stort bakgrunnsarbeid som omhandler avskrifter av kirkebøker, skifter og andre kilder. Alt materiale er lagt gratis tilgjengelig på hans nettsted www.eidangerslekt.org.
For øyeblikket holder han på med Ø. Porsgrunn. Deretter står Brevik for tur, og han har tilsvarende planer for Siljan. Vi gratulerer!


Jørn Olsen (til venstre) mottar Grenland Ættehistorielags hederspris for 2013 av lagets leder, Terje Rehn Holm-Johnsen.

| Vinner 2003 | Vinner 2004 | Vinner 2005 | Vinner 2006 | Vinner 2007 | Vinner 2008Vinner 2009Vinner 2010
| Vinner 2011 | Vinner 2012 | Vinner 2013 | Vinner 2014 | Vinner 2015 |


webmaster@grenlandslekt.no