| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Gunder Solvesen Buers etterkommere
av
Torkil Lier

Innledning
Gunder Solvesen Buer har en hærskare med etterkommere. Dette er et forsøk på oversikt over disse.
Mvh.Torkil Lier (2007).


GUNDER SOLVESEN BUERS ETTERKOMMERE

1.Gunder Solvesen Buer. Født på Meen i Gjerpen i 1672. Oppvokst på nabogården Buer, begge gårder i farens eie. I 1693 kjøpte han Storgaten 181, giftet seg med sin første kone, Guri Toldefsdatter Klyve, løste handelsborgerskap og startet sin forretningskarriere som vertshusholder på Osebakken. Ikke kunne han lese. Heller ikke skrive. Hvilket han ikke var alene om i sin tid. Men allikevel to alvorlige handicap som normalt ville diskvalisere de fleste i en hver forretningsmessige sammenheng. Bare ikke Buer. Han visste å ansette de rette folk til å føre hans korrespondanse og til å finlese tinglysningspapirer og kontrakter. Og troverdige personer føyde små og store tall inn i hans stadig mer svulmende regnskapsbøker.
Gift 2.-1700 med Rønnaug Svendsdatter.
Gift 3.-1710 med Anne Jacobsdatter.
Gift 4.-med Ludvig Blyths enke Anne Jensdatter Hals.
Gift 5.-med Marichen Hansdatter. Hun var tidligere forlovet 9.des.1715 i Solum med Ole Nielssøn, som imidlertid ble skut ihiel af fienden ved Frederickshald.
Gift 1.-Solum 2.jan.1718 med GUNDER NIELSEN KLYVE, f.1687, -gravl.v.Porsgrunn 20.apr.1728, 40 år, 10 mnd. og
2 dager gl.; bror av Ole Nielsen og sønn av Niels Haraldsen Klyve og 2.hustru Maren Olsdatter.
Barn: Maren 1718-1722, Ole 1720-22, Ole 1725-26.
Niels Gundersen,dpt.19.sep.1723, -begr.9.juli 1783 i V.Porsgrunn, 60 år.
Gift med ANNE ELISABETH WULFSBERG, f.ca.1724, -død i Holla jan.1813, 89 år og 10 mnd.gl.

Å lese om Gunder Solvesen Buers eiendommer er som å bla seg gjennem kommunale grunnbøker og eiendomsregistre. Alle strandtomter fra Moldhaugen til Klyvebekken kom i hans eie. Deriblant også Vestsidens flotteste gårdsanlegg, Zimmermanngarden, som han lot oppføre i 1720-årene. Både Knarrdal og Klyve ble hans gjennem giftermål. Osebakken kjøpte han i 1722 på auksjon etter generalmajor Arnold på Borgestad, sammen med «Porsgrunds vestre Grunde udi Solum Herred med sin deraf gaaende Grundleie og tilliggende Herlighed». I Gjerpen fikk han hånd om gårdene Bekkevold, Ramsåsen, Nærum og halve Vestre Borge.
I 1740 døde Gunder Solvesen Buer, 68 år gammel. Hans femte hustru, Marichen, fortsatte forretningsdriften etter mannens bortgang, også den meget betydelige krambodhandelen, som ved siden av grunnleieinntektene var den betydeligste kilde til den voksende formue.
Fem år senere døde også Marichen, og i 1746 ble boet oppgjort. Med en netto formue på 4545 rdl. sto naturlig nok også forhåpningsfulle friere i kø foran døtrenes jomfrubur.

2A.HANS GUNDERSEN BUER, dpt.l3.mai l694 i Gjerpen som sønn av Gunder Solvesen Buer og l.hustru
Guri Tollefsdatter Søli; gravlagt i Gjerpen l3.juli l775,81 år gl.
Manntallet l7ll for Gjerpen sogn , utført av sogneprest David Monrad, viser at av 30 drenger over l0 år er
det kun en eneste som både kan lese, skrive og regne, og samme er Hans Gundersen Buer, boende på
0sebakken hos sin far. Han ble Skiensborger og overtok gården Men ved Gunder Buers død.
I skattemantallet 1743 residerer han der med sin hustru og var blant de mer velstående i sognet, med en
formue på 2000 rdlr. og nesten 50 rdlr. I skatt.
Gift i Solum 30.mars 1719 med ANNE CATHRINE NIELSDATTER VADUM, f.l693,-gravl.l4.okt.l775
i Gjerpen,82 år gl.; datter av studiosus Niels Jensen Vadum og hustru Dorothea Ottesdatter von der Heide i
Porsgrunn.

Det ble den 22.okt.l692 utstedt Kgl.benådningsbrev for student Niels Jensen Vadum fra Porsgrunn
for leiermålsforseelse med sin trolovede Dorothea von der Heide. Han kunne igjen søke om et geistlig
embete.
Vadum må ha avgått ved døden i løpet av l690-årene,og hans enke inngikk ekteskap med Lars Rasmussen,
havnefogd,veier og måler i Porsgrunn, gravl.i Solum 7.feb.l7l5,48 år og 3 mnd.gl., etterlatende hustru og
4 døtre: Kirsten 14 år, Anne Maria 13, Sophia Catharine 9 år og Pernille 6 år gl.
Selv var Dorothea f.l67l og ble gravl.2.juli l7l7, datter av 0tte von der Heide og hustru Anne Cathrine
Johansdatter. Sistnevnte døde l693,i nytt ekteskap med visitør Jens Rasmussen,d.l7l5.

Hans Gundersen Buer og Anne Cathrine Vadums 6 barn var:

3aA.GUNDER HANSEN BUER, dpt.7.feb.l724 i Gjerpen,-gravl.der 4.juni l748,24 år gl.

3bA.NIELS HANSEN BUER, f.l725. SE NEDENFOR.

3cA.LARS HANSEN BUER, dpt.9.des.l727 i Gjerpen, -gravl. fra 0sebakken 23.jan.l728.

3dA.ANNE DORTHEA BUER, dpt.6.apr.l729 i Gjerpen,-gravl.i Skien 7.feb.l788 med den store klokkes ringing
l time, 59 år gl.
Gift i Gjerpen 26.nov.l76l med CHRISTEN BRUUN, f.l716, -gravl.i Skien 6.juli l792 med den store
klokke 1 time,”64 aar”, sønn av Hr.Peder Jansen Bruun til Seljord (l667-l735) og hustru Karen Christensdatter
Smith.( Skien 19.des.1759 begr. afg.Hr.Peder Bruuns enke m.fuld cermoni gl.85 aar.)
Christen Pedersen Bruun var fadder i Skien 27.juli l746 for Nicolay Kalls sønn Abraham.
I 1764 er ektefellene bosatt i Skien med 2 tjenespepiker.
I 1784 finner vi Christen Bruun og Anne Dorthea Buer bosatt på Bradsbergkleven, hus nr.22:
Christen Bruun, 68, Nu for tiden Bordskriver, fød i Siljords Prestegaard, Anne Dorthea ,54, fød i Gjerpen.
I ekteskapet 5 barn:

4adA.PEDER BRUUN, dpt. i Skien l5.sep.l762, -begr.l3.juni l763.

4bdA.HANS PETTER BRUUN, snekkermester i Tønsberg.
Dpt. 26.mars l764 i Skien og konf.der l780(som nr.3).død 15.mars 1819 i
Kiøveien,Nøtterøy,nær 55 år gl.
Gift i Tønsberg 27.des.l793 med MAREN CATHARINA SIVERSDATTER
MØLLER,dpt. 3.apr.l765
på Fredrikshald,-død 16.jan.1834 på Øvre Tanstad-ejet,Nøtterøy,nærmere 69 år gl. ; datter av Syver Torstensen og hustru Lice Johannesdatter.
Familien finner vi l80l i Krogegt.nr.l99; Bruun og hustru med 2 døtre, en snekkersvenn samt en
tjenestepike. Mer vites ikke om ekteparet.
4 barn:

5abdA.ANNE DORTHEA BRUUN,dpt.l6.mai l794 i Tønsberg.

5bbdA.CHRISTIAN SIGVARD BRUUN,dpt.23.aug.l797,-død innen l80l.

5cbdA.CATHARINE ELISABETH BRUUN,dpt.4.okt.l799 i Tønsberg.
Gift i Skien l9.nov.l825 med underfogd i Skien OTTO CHRISTIAN AAMODT,f.ca.l801 i Hallingdal,
-død l6.aug.l848 i Skien,47 år gl.,sønn av sogneprest til Valle Hr.Christen Thorn Aamodt og hustru Tobine
Marie Bircheland.
I ekteskapet l0 barn:

6acbdA.HANS CHRISTIAN AAMODT,f.i Skien 22.nov.1825.
Fadder i 1845 ved søsteren Sophie Ambrosias dåp; var da styrmann.

6bcbdA.CARL SIGVARD BRUUN AAMODT, meglerfullmektig i Brevik.
f.3.juli l827, -død 4.des.1859 i Brevik, 32 år gl.
Gift med PETRA HENRIETTE BARCLAY, f.1828, -død i Brevik 13.okt.1914, 76 år gl.
Hun var 1865 bosatt som enke i Brevik, gårdsnr.7 Nordre Rode med 2 sønner og 1 tj.pike.
Sønner:

A.OTTO CHRISTIAN AAMODT, f.7.mai 1855 i Brevik.
I 1875 bordskriver hos Chr.Holst i Moss, bosatt i Storgade.

B.SOPHIE AAMODT, tvilling, f.og d.16.jan.1857, 13 timer gl.

C.CLAUS BARCLAY AAMODT, f.16.jan.1857 i Brevik.
Kontorist C.Barclay, f.1858 i Brevik, emigrerte 7/8-1881 via Kristiansand til Amerika.

6ccbdA.TOBINE MARIE AAMODT, f.l8.juli l829.

6dcbdA.CHRISTEN THORN AAMODT ,f.16.des.1830, -død i Skien 25.mai 1856, 25 år gl.

6ecbdA.HERMAN AMBERG AAMODT, handelsborger , agent i Kristiania.
f. i Skien 12.aug.1833, -død 20.april 1882 i Xania, nærmere 49 år gl.
Gift 20.mai 1863 i Vinderød med HELENE SOPHIE HOLST, enke etter Poul Johan Charles Winding
(disse gift i Aalborg 1852, datter Wibeke Alba 1855); f.3.juni 1832 i Vinderød, Frederiksborg, datter av
Frederik Emil Holst og Wibeke Julie Top.
I 1865 bosatt som kjøpmann i Skippergaten 30 med hustru og 2 tjenestepiker; 1 sønn var i
Danmark. Ved folketellingen 1875 finner vi ektefellene bosatt i Torvgaden nr.25 med 4 barn
og en tjenestepike.
Helene Sophie Holst er i 1900 bosatt i Schwensensgt. 4 med sønnen Hans. Det heter at hun
Forsørges af Kaptein i infanteriet, Privat Understøttelse.
Barn, alle født i Kristiania:

A.WIBEKE TEKLA ELISABETH AAMODT, f.1864.(Dpt.Domkirken i Xa.10.juli 1864).
Gift 12.mai 1887 i Kristiania med musiker KARL HERMAN ALFRED HERWIG, f.1857 i
Kristiania; sønn av tyskfødte musikus Adolph Herwig og hustru Elise Rausch.
I 1900 finner vi ekteparet bosatt i Rostedsgt.3 med 1 tjenestepike; Herwig er fiolinist ved
Nathionalteatret.

B.FRITZ CHRISTIAN AAMODT, f.1865.
Dampskipsfører i Østlandske Lloyds.
Gift med GYDA CHRISTINE f.1878 i Kristiania.

C.HANS CARL THORN OTTO AAMODT, f.1868.
I 1900 bosatt sammen med moren; han er fhv. bokholder og syk.

D.PAUL CHARLES JOHAN WINDING AAMODT, f.1870.

6fcbdA.MARTHEA BONSACH AAMODT, f.15.nov.1834.
Mathea Aamodt var i 1865 lærerinne ved Eugenies Stiftelse, Akersvn.2 i Xania og ugift.

6gcbdA.Dødfødt pike 2.nov.1835.

6hcbdA.OTTO CHRISTIAN AAMODT, f.6.des.1837, -død 29.mars 1838, 4 mnd.gl.

6icbdA. OTTO NICOLAI AUGUST AAMODT, distriktslege, Kongsvinger.
f. i Skien 16.aug.1840, -død 10.sep.1930.
Konf.1857 i Skien.
I 1900 distriktslege på Kongsvinger, Voldgaden 4. Hustru, 3 barn og to tjenestepiker.
Gift 19.juni 1875 i Skaare med NIELSINE MARIE NIELSEN, f. 1857 i Haugesund; datter av
overrettsakfører og byfogd i Haugesund Niels Nielsen (1819-95) og hustru Johanne Caroline Stolt
(1821-96), -søster av skipsreder B. Stolt-Nielsen i Haugesund.
Barn: Signy f.1876 i Strinda, Harald f.1894 i Haugesund og 0tto f.1896 i Stavanger.

6jcbdA.HANNE ELISABETH SEBASTINE AAMODT, f.26.mars 1843.
I 1875 finner vi henne som privatlærerinne hos sogneprest Herman Smith Thomesen i Rendalen.

6kcbdA.SOPHIE AMBROSIA AAMODT, f.1.mars 1845. Konfirmert 1862.

5dbdA.HANNE PETRINE BRUUN, dpt.28.okt.1804 i Vor Frue kirke, Tønsberg.

4cdA.JOHAN JØRGEN BRUUN ,dpt.27.juni 1765 i Skien.

4ddA.KAREN SMITH BRUUN, dpt.11.des.1766, -gravl.31.aug.1769 i Skien , 2 år og 8 mnd. gl.

4edA.ELSE SMITH BRUUN, dpt.26. apr.1769 og gravl.31.aug. s. år.

3eA.JOHAN JØRGEN BUER, dpt. i Gjerpen 2.søn.p.epif.1731.

3fA.HANS HANSEN BUER, f. ?
Hans Hansen Buer var i 1776 fadder for Lars Gunderus Nielsen.

3bA.NIELS HANSEN BUER, dpt.23.juni 1725 i Gjerpen med faddere: Gunder Solvesen Buer, Abraham
Aafoss, Jobs søn Bertel (Arweschoug), Jens Kiils qde Guri, 0le Lins datter Margrethe.
Gravl. 28.mai 1785 i Gjerpen, nærmere 60 år gl.
Niels Hansen Buer ble konf. påsken 1744.
I 1762 finner vi ham og hustru bosatt på Men med en tjenestedreng. Som tilfelle var blant mange
av Gunder Buers etterkommere ser det ut til at også han endte sitt liv i særdeles trange økonomiske
kår. Fra å være eier av et av brukene på Men 1760-65 , som så ble solgt til Peder Engebretsen
Bradsberg , finner vi familien i 1778 på bruket Løkenberg u. Men. I tellingen 1782 for Gjerpen er Niels
Hansen Buer bosatt på Løkenberg (nr.3 av Men) med kone og 2 barn. I husstanden Christen (Bruun?) med
kone og 2 barn.
Gift i Gjerpen 5. Juli 1759 med lensmann Hans Qvists niece ANNE CATHARINE ANDERSDATTER,
f.1741 på Fuske i Stokke, ant.død 5.mars 1819 som legdslem på Løkenberg: Anne Cathrine Knudsdatter,
86 aar, enke efter Niels Hansen Meen; datter av Anders Hansen Fuske og hustru Maren Margrethe Jensdatter
Qvist (tidligere gift med den bekjente Hans Nielsen Wogn på Fossnes).
Av Anne Catharines søsken vites ialfall to å ha etterlatt barn: halvsøsteren Margrethe Sophie Wogn
(1733-97) var gift og bosatt på Kverne i Stokke, mens helsøsteren Helvig Andersdatter (1736-1808) fra 1770
var gift med skipskaptein i Porsgrunn Michael Kruuse, 0sebakken.
Som enke var Anne Catharine Andersdatter bosatt på Baaserød under Meen.
Ved folketellingen 1801 finner vi Anne Catharine Andersdatter bosatt hos sin sønn på Bekkevald i
Gjerpen.
I ekteskapet 7 barn:

4abA.HANS BUER ,dpt.13.nov.1759 med faddere: Lars Forbechs kone (Inger Gundersdatter Buer), Anne
Dor thea Buer, 0le Windholmen, Hans Jensen Qvist, Ole Engebretsen Bradsberg.
Flere opplysninger er ikke funnet.

4bbA.MAREN MARGRETHE BUER , dpt.5.mars 1762 med faddere: Peder Bradsbergs kone (Maren Qvist),
Helvig Andersdatter, Hans Buer, Christian Bruun, Engebret Hansen Bradsberg.
Gravl. i Gjerpen 1.nov.1776, 14 år og 7 mnd.gl.

4cbA.ANNE CATRINE BUER, gravlagt i Gjerpen 16.nov.1764: Niels Meens d.Anne Catrine 2 dage.

4dbA.ANDREAS JOHAN BUER, dpt. 7.juni 1766 med faddere: Peder Meens kone (Marthe Hansd.Bradsberg),
Helvig Andersdatter, Reier Andersen Bjørntvedt (gift med Antonette Arveschoug) , Ole Pedersen.
Oppkalt etter sin morfar Anders Hansen og morens halvbror Johannes Wogn.
Mer vites ikke.

4ebA.ANNE CATHARINE NIELSDATTER (BUER), dpt. Dom Esto 1772 med faddere: Peder Meens kone,
Maria Christensdatter, sersjant Noord, 0le Isachsen (gift m. Anne Cathrine Noord).
Hun ble konf. 1787 og finnes 1801 i tjeneste hos sin slektning, skipper Hans Qvist på Osebakken.
Gravl. fra Osebakken 25.mai 1804, 32 år og 3 mnd. gl. –Ugift.

4fbA.GUNDER BUER, dpt.Dom Invoc.1776 med faddere: Halvor Meens kone (Marthe Hansd. Bradserg ),
Ingeborg Hellichsdatter, Isach Christensen Borge, Hans Hansen Buer.
Gravl. i Gjerpen 23.mars 1777, 1 1/4 år gl.

4gbA.LARS GUNDERUS NIELSEN (BUER), krovert på Osebakken.
Dpt. 5. Apr.1778 med faddere: Lars Meens kone, Maria Christensdatter fra Borge, Jon Hansen Meen
og Jon Larsen Sanni.
Død 17.feb.1842 på 0sebakken (Gjerpen), nærmere 64 år gl.
Han ble konf. 1794 i Gjerpen (fra Båserød).
Gift 4. Apr.1800 i Gjerpen med KAREN ISACHSDATTER BEKKEVALD, dpt. 4.mars 1781 i Gjerpen,
død 23.mars 1851 i Christiania (bopel i Dronningens Gade),70 år gl.; datter av Isach Larsen Bekkevald og
hustru Maren Hansdatter (1749-99).
Folketellingen 1801 oppgir familien boende på Bekkevald; Lars Gunderus er nasjonssoldat og har sag-
arbeid uten jordbruk. Foruten hustu og datter losjerer hans mor Anne Catharine og svigerfaren Isach.
Fra 1809 er familien bosatt på Osebakken, Lars Gunderus benevnes krovert og er fra 1825 eier av
Kjølnesgt.5, hvis tidligere eier var Daniel Gundersen Bekkevald. Huset var i 1843 overtatt av sviger-
sønnen, hotellvert Christian Nielsen i Kristiania.
I ekteskapet 11 barn:

5agbA.MAREN MARGRETHE LARSDATTER, dpt.27.juli 1800 (f.under Båserød), –død 30.juni 1880 av slagtilfelle i Rosenkrantzgt.17 (Johannes), nesten 80 år gl. Konfirmert 1817 i Gjerpen, og utflyttet til Christiania for å tjene med attest av 8/8 1821.
Innflyttet til Domkirkens menighet i 1822: Maren Margrethe Larsdatter 22 – Gjerpen – tjener hos kobberstikker Grosch.
Gift i Akershus Slottskirke 12.sep.1823 med jeger CHRISTIAN NIELSEN (Heer ), dpt.6.sep.1795 i Drøbak (Ås);
sønn av Niels Christensen og hustru Christine Carlsdatter.
Død innen 1865. Var i live 1856.
Ved sønnen Antons fødsel i 1830 er Christian Nielsen Heer leietjener og afsked. Jæger, bopel Nordre Gade
Nr.3. I 1832-33 er han Bud v.Rikshospitalet, og i 1835 Klubvært, bopel Agersgaden 10de Rode.
Blant innflyttede til Domkirkens menighet 1836 finner vi borger og restauratør Christian Nilsen (42) og hustru
Maren Margrethe Larsdatter (37) -for at ernære sig ved sin haandtering -fra Garnisonsmenigheden hvor
samtlige børn ere fødte .. Manden er født i Aas, konen i Gjerpen. Boer i det dramatiske Selskabs Locale.
Med på flyttelasset var barna: Lise 13, Niels 12, Karen Christine 10, Anette Sophie 9, Anthon Ferdinand
6 aar født som broderen Niels før faderen tog borgerskab,Josephine Charlotte Emilie 5, Christian Julius
3 aar født før faderen blev borger, Carl Magnus 1 aar..
Christian Nielsen var i 1836 vært ved det Dramatiske Selskabs Theater, og benevnes siden traktør og
Restauratør i Vaterland.
Ved folketellingen i Christiania 1865 finner vi Maren Margrethe Nielsen som enke og hotelleierske
i Øvre Vognmandsgt.nr.2 , med 6 hjemmeværende barn , kokkepige Lina Hansen, husjomfru Caroline
Strøm og stuepige Elise Pedersdatter samt en gårdsdreng. Malersvend Carl Skogmann, 20 år, er oppført
som ”stedsøn af Enken”. Losjerende personer var 2 syersker og en snekker.
Ved folketellingen 1875 er Maren Margrethe Nielsen, f.1800 i Porsgrund, bosatt på Holbergs pl.7 og lever av formue. Hjemme er 3 voksne barn og 1 tjenestepike. Kristiania dødsfallsprotokoll opplyser ved
hennes død: » Enkefru Maren Margrethe Nielsen,80 aar gl.,død i dag i Rosenkrantzgt.17. Efterl.6 myndige Børn, Alle hersteds. Anmeldt af sønnen Musicus
Oscar Nilsen».
I ekteskapet 13 barn:

6aagbA.LISE NIELSEN, f.11.nov.1823 i Christiania, dpt. i G.k.12.des.1823 med faddere: Kamerherrinde Kaltenborn, Frue Lund,
frøken Berg, Baron d’Alberdyhl, general Stabell, Oberstlieutenant Köcheritz, -hjemmedøbt, – Møllergaden.
Død 8.juni 1896 i Dalsbergstien 21 av cholerine, 73 år gl. Understøttet af sine ugifte Børn.
Konfirmert i Domkirken 6.okt.1839 – Ret god kundskab meget godt Forhold.
Gift i Domkirken 28.mai 1842 med Cand.Jur. NIELS PETER WICHSTRØM, f.9.juli 1812 i Christiania,
-død der 11.des.1882, 71 ½ år gl.; sønn av snekkermester Peter Wichstrøm og Anna Jørgensdatter.
Ved sønnen Adolphs fødsel i 1850 er Wichstrøm Cand.juris og regnskapsfører ved Tugthuset.
Ved folketellingen 1865 finner vi familien bosatt i Rosenkrantzgt.11 med 8 hjemmeværende barn og 1
tj.pike. I 1875 er adressen Bakkegt.18; Wichstrøm er kopist og 6 barn er hjemme. 1 tj.pike.
I ekteskapet 13 barn:

A.ANTON PETER CHRISTIAN WICHSTRØM, f.13.aug.og dpt.17.sep.1843 (DK).
Konfirmert i Domkirken 2.okt.1859: Meget god..
I 1865 student og hjemme. I 1900 bosatt med hustru og datter i Bogstadvn.19; han er kopist i revisjons-
Dept. samt assistent ved Skattefogdkontoret.
Gift i Stange 8.aug.1871 med ELI SAXLUND , f.1844 i Stange, datter av Christen Michelsen Saxlund i
Stange og hustru Margrethe Andersdatter.
Barn:

1.TORBJØRN WICHSTRØM, f.1873 i N.Aurdal, Valdres.
Cand.Jur., kontorsjef ved fabrikkontor.
Gift med TALLY ……, f.1873 i Kristiania.
I 1900 er familien bosatt i Huitfeldtsgt.36 med 1 tjenestepike.
Barn: Eystein T. Wichstrøm f. 3/8-1897, -død 10/11-1994 i Oslo.
Rigmor f.1898.

2.ELISE MARGRETHE WICHSTRØM, f. 26.juli 1877 i N.Aurdal, -i 1900 hjemme hos foreldrene.

B.CARL MARTIN WICHSTRØM, f.16.nov.1844 og dpt.4.mai 1845 (DK).
Konfirmert i Domkirken 7.april 1861: taalelig.
I 1900 bosatt sammen med sine to søstre i Rosenborggt.6; han er assistent ved alm.Branforsikringskasse.
Ugift.

C.ANTONETTE OLINE MARIE WICHSTRØM, f.30.sep.1846, dpt.28.okt. i Domkirken(Bosted Storgaten).
I 1875 hjemme hos foreldrene og ugift.

D.NILS JACOB EMIL WICHSTRØM, sceneinstruktør og teaterleder ved Bergens nationale Scene.
f.5.sep.1848 i Christiania, -død 1.des.1879 i Bergen av blindtarmbetennelse, 31 år gl..
I 1875 student og hjemme.
Gift i Bergen 11.feb.1879 i Bergen med CHRISTINE MARGRETHE HOLST, f.12.des.1850, -død
6.apr.1938, datter av skipper, senere stuer og fiskeveier Søren Dolholt Holst og hustru Catharine Krohn.
Datter: Borghild Wichstrøm, f.8/8-1880 i Bergen.
Gift 9/5-1908 i Bergen med infanterikaptein Hans Dedekam, f.1878 i Arendal.

E.ADOLPH JULIUS WICHSTRØM, sakfører.
f.9.juni 1850.
Hjemme i 1865.
Gift i Brevik 24.feb.1877 med HELGA HOLBY, f.1852 i Lyngdal; datter av bygogd i Brevik Michael Wilhelm Holby.
Ved folketellingen 1900 er ekteparet bosatt i Alta, hvor Wichstrøm er sorenskriver. 1 tjenestepike.

F.CHRISTIAN AUGUST WICHSTRØM, f.1852.
Hjemme hos foreldrene i 1865.

G.MARGRETHE SOPHIE CHARLOTTE WICHSTRØM, f.3.juli og dpt.10.sep.1854.
Hjemme i 1865 og –75; i 1900 bosatt i Rosenborgt.6, ugift.

H.CAROLINE CHRISTINE WICHSTRØM, f.9.mai 1856.
I 1900 bestyrerinne ved Kristiania Telefon og bosatt i Rosenborggt.6, ugift.
?Sønn Øyvind Wichstrøm, f.1886, skolegutt i 1900.

I.LISE METHEA WICHSTRØM, f.1857, -død 7.okt.1859, 1 ½ år gl.

J.JULIUS WICHSTRØM, f.31.mars 1860.
Gift i Trefoldighetskirken 21.apr.1894 med RAGNA ALVILDE OLSEN, f.1871 i Kristiania, datter av
Anders Olsen.
I 1900 er Wichstrøm handelsfullmektig og bosatt i Schøningsgt.1 med sin hustru og barn samt
tjenestepike.
Barna var: Ragnar 1895, Bergliot 1896 og Gunvor 1900.

K.EDVARD THORSTED WICHSTRØM, f.25.des.1861, -død 7.juni 1893 i Kristiania (Dalsbergstien 21), 31 1/2 år gl.
Han var ved sin død bankassistent.

L.SOFUS WICHSTRØM, f.7.des.1863, -død innen 1865.

M.SOFIE ELISE WICHSTRØM, f.24.feb.1866, -død 10.juli 1889 i Kristiania av cholerine, 23 år gl., bosted
Bjerregaardsgt.1 (Gl.Aker).
Hjemme i 1875.

6bagbA.NIELS NIELSEN, f.1.jan.1825 i Christiania og døpt 28.jan.i Akershus Slottskirke med faddere:Fru Generalinde
d’Aubert (Generalmajor d’Auberts hustrue),Frøken Butenschøn, Frøken Nielsen (afgl.Agent Nielsens datter),
Viceadmiral Jens Schou Fabricius, Kabinettskammerherre, Generaladjutant Kaltenborn, Kammerherre baron d’Albedyhl,
Oberstlieutenant Kocheritz og konst.Adjunkt Johan d’Aubert. -Hammersborg 7de Rode.
Konf. i Domkirken 6.okt.1839 med Godt….
I 1854 er styrmand Niels Nielsen fadder for Margrethe Sophie Wichstrøm.
I 1865 hjemme, 41 år gl. og styrmann, ugift.

6cagbA.KAREN CHRISTINE NIELSEN, f.3.okt.1826 og døpt 17.nov. i Akershus Slottskirke med faddere: Fru Betzy Marie
Pauline Schive, Ingenieurcapitain Claudius Jacob Schives hustrue, Fru Karen Colbjørnsen, capitain Arne Colbjørnsens
hustru, Jomfru Karen Wiborg hos Kjøbmand Schreiner, Konsul dispacheur Simon Bjørn, faktor Bernt Holmboe, Overlærer
Ole Kynsberg, – Vaterland hos høker Christian Riis..
Konfirmert 3.apr. 1842 med meget godt
Gift i Christiania (DK) 11.nov.1843 med løytnant SØREN GUSTAF SKOGMAN, f.1810 i Frimanstad
Sogn i Skara; sønn av økonomidirektør Skogmann.
Sønner:

A.Sven Gustaf Skogman ,f.2.aug.1844 på Stiftelsen.
Dpt.i Akers kirke 14.aug. –foreldre: afskediget Svensk Lieutnant Sven Gustaf Skogman og frue Karen
Kristine født Nielsen paa Øraker.
Konfirmert 30.sep.1860 i DK.

B.Carl Christian Skogman, f.18.mars 1846 og døpt i DK.29.apr.
Konfirmert 27.april 1862 i DK. Foreldre: Gustav Skogmand, PremierLieutenant i Svensk Tjeneste og
Hustru Karen Christine – begge døde – hos …..tarius Nielsen i Dronningens Gade.

6dagbA.ANETTE SOPHIE NIELSEN, f.8.april 1828 og dpt.18/5-1828 i Akershus slottskirke med faddere: Konen Jørgine
Møller, Postbud Møllers hustru paa Hammersborg, Pigen Lene Olsdatter hos Consul Resch, bud Christian Olsen
i Pipervigen, tjener Andreas Paulsen i det Norske Selskab og tjener Endre Olsen i Mad.Bergs gaard i Raadhusgaden
-Aggersgaden hos høker Guldbrandsen.
Konfirmert 3.apr.1842 med meget godt.
I 1865 hjemme, 35 år gl. og ugift. I 1875 bosatt sammen med moren på Holbergs pl. og forsørges
av henne: ”Sofie Anette Nielsen , f.1829.” Ugift.

6eagbA.ANTON FERDINAND NIELSEN, Cand.Juris i Kristiania.
f.5.okt.1830 og døpt i Akershus Slottskirke 6.mars 1831 med faddere: konen Severine Hansdatter, Palais Vagtmester
Haagen Olsens hustru, pigen Cathrine Larsdatter hos Blikkenslager Thinn, lejetjener og bud Christian Olsen i Piber-
vigen, Departementsbud Jens Olsen, og tjenestekarl Isak Larsen hos kjøbmand Thor Olsen, -Norde Gade 3die Rode.
Konfirmert 30.mars 1845 – Udmerket godt.
Han ble i 1858 utlagt som far til barnet Oscar Ferdinand, f.2.sep.1857 og dpt.17.jan.1858 i DK., hvis mor var
Anne Marie Knudsdatter – pige i Vaterland.
Gift i Arendal 5.okt.1860 med METHEA HEDEVIG TUXEN, f.18.mars 1835 i Arendal; datter av apoteker Ole
Tønnesen Tuxen og 2. hustru Antonette Kittell.
I 1865 finner vi ektefellene bosatt på Hegdehougen med 3 døtre og 2 tjenestepiker.
Anton Ferdinand døde 3.sep.1868 av tæring i Pilestrædet 29. Ved bevilling av 12.sep.samme år fikk hans enke
sitte i uskiftet bo.
Ved folketellingen 1900 finner vi Fru Methea Nielsen som enke med pensjon, bosatt i Rosenborggt.4 med de
3 hjemmeværende døtre og 1 tjenestepike.
Døtrene var:
1.Antonette f.1.jan.1862 (Trefoldighet, Pilestredet nr.29) og dpt.1.juni med faddere: Cand.jur.John T.Blakstad,
Cand.jur.P.F.Wichstrøm, studs.art.Oscar Nielsen, Madme Maren Margrethe Nielsen, Jfr.Sofie Nielsen.
-hjemme i 1900.
2.Maren Margrethe f.2.mai.1863 og dpt. i Trefoldighet 3.juni med faddere: Apoteker J.J.K.Tuxen, studs.Anton
Wichstrøm, Mad. Maren Margrethe Nielsen, Frøken Engel Birgithe Kitzel. -1900 hjemme hos moren, folkeskolelærerinne.
3.Charlotte Josephine Emilie Nielsen f.10.mars.1865(V.Aker), -i 1900 hjemme og folkeskolelærerinne.

6fagbA.JOSEPHINE CHARLOTTE EMILIE NIELSEN, f.23.mai 1832 og døpt 8.juli i Akershus Slottskirke med faddere:
barnets forældre,Pigen Cathrine Larsdatter hos Assessor Bjerregaard, tjener i Norske Selskab Andreas Paulsen og
tjenestekarl Isak Larsen hos kjøbmand Thor Olsen. -Norde gade.
Død 6.jan.1907 på Nyen i Åsnes av slag, nærmere 75 år gl.
Gift i Christiania (Domkirken) 15.mars 1856 med proprietær OLE EMBRETSEN, f.1822 i Hof i Solør;
sønn av John Olsen Embretsen og hustru Anne Arnesdatter.
I 1865 finner vi Ole Embretsen og hustru Charlotte på Sønsterud i Åsnes med 2 sønner, Embretsens mor
og Marie Wichstrøm, (f.1847 i Christiania) lærerinne.
Embretsen er gårdbruker og videre befant det seg en agronom, en baker , 4 tjenestepiker og 3 tjenestekarer
på gården.
I 1900 finner vi Charlotte hos sønnen Kristian på Nyen, hvor hun lever av livrente.
Sønner:

A.JON EMBRETSEN, f.1857 i Åsnes.
I 1875 finner vi Stud. Art. Johan G. S. Embretsen i Kristiania hos sin mormor Maren Margrethe Nielsen:
Underholdes af fader gaardbruger O.Embretsen.

B.KRISTIAN SALVE EMBRETSEN, f.1861 i Åsnes.
Gift i Åsnes (Gjesåsen) 2.mars 1896 med KAJA JONSDATTER, f.1875 i Åsnes, -død 29.okt.1901 på
Nyen av tæring, 26 år gl.; datter av husmann Jon Knudsen.
I 1900 bosatt på Nyen i Åsnes som gårdbruker med barna Charlotte f.8/4-1896, Marta 10/10-1897
og Odborg 27/8-1899; datteren Kaja Signe f.28/5-1901, -døde 31/1-1902 av krampe.

6gagbA.CHRISTIAN JULIUS NIELSEN, f.21.des.1833 og døpt 11.apr.1834 i Akershus slottskirke med faddere: Fru Frederikke
Flock, Raadmand G.N.Flocks hustru, Frøken Josephine Motzfeldt, datter af HøiesteretsAssessor Motzfeldt, Lector
Bernt Holmboe, bureausjef Johan Collet og kammer… Christian Holst.
Hjemmedøbt d.11te Marts 1834 af Gjordemoderen Md.Christensen i nærværelse af forældrene og Moderens søster
Pigen Cathrine Larsdatter.
Konfirmert 19.april 1849 i DK. med Godt .
Vi finner ham i 1852 blant utflyttede til Amerika: Christian Julius Nilsen, 19 aar.

6hagbA.CARL MAGNUS NIELSEN, f.4.sep.1835 i Christiania og døpt 26.des. i Akershus slottskirke.
Konfirmert 26.sep.1849 med karakterer: Taalelige.
I 1865 hjemme, 31 år gl. og gullsmedsvend, ugift.
I 1900 finner vi på Søndre Fusdal i Asker bl.annet Carl M.Nilsen, Kristiania, Rentenist, f.1834 i Kristiania.

6iagbA.CAROLINE MATHILDE NIELSEN, f.15.sep.1836 i Christiania, -død 2.juni 1838 av meslinger i Akersgaden,
1 og 8/12 år gl.

6jagbA.ANDREAS NIELSEN, f.17.des.1837 i Christiania.
I 1865 hjemme og gartnersvend (38 år gl.!, feil for 28 år).

6kagbA.CAROLINE MATHILDE NIELSEN, f.12.sep.og dpt.26.nov.1839 i Christiania.
I 1865 hjemme: ”Mathilde Caroline”, 26 år gl.
I 1875 på Holbergs plass: Karoline Mathilde Nielsen , f.1837 i Christiania, forsørges av moderen.
Ved folketellingen 1900 finner vi henne bosatt i Sven Bruns gt.1: lever af at have Pensionat.
Hun er ugift, f.1839 i Christiania, har 3 pensionærer, en besøkende og 1 tjenestepike.

6lagbA.JOSEPH FRANTZ OSCAR NIELSEN, f.10.sep.1846 i Christiania.
Konfirmert 7.april 1861 i DK. med God. Foreldre Hotelvært Christian Nielsen og hustru Maren f.Larsen, Hotel
Copenhagen.
I 1865 hjemmeværende, 20 år gl. og musikus. I 1875 bosatt sammen med moren og søstrene,musiker.
Gift ca.1882 med sin niese ANTONETTE OLINE MARIE WICHSTRØM, f.1846 i Christiania, -død 24.aug.1900
i Kristiania, 54 år gl.
Ved folketellingen 1900 er han organist og sanginstruktør, bosatt som enkemann i Pilestredet 51 med
sine to barn:

A.MARGRETE WICHSTRØM NIELSEN, f.27.des.1883 i Kristiania (Gl.Aker, Hegdehaugsvn.8).

B.PETER WICHSTRØM NIELSEN, f.12.okt.1885 i Kristiania (Trefoldighet).
Konf.1901 i Trefoldighet (bopel Bogstadveien 19).

5bgbA.NIELS LARSEN GUNERIUS , arbeidsmann på Osebakken i Porsgrunn.
Dpt.21.mars 1802 i Gjerpen, -død 11.apr.1871 i Østre Porsgrunn av hjernebetennelse, fattiglem, ”71 aar”.
Gift i Gjerpen 21. nov.1823 med MARIA TORKILSDATTER , dpt. i Gjerpen 30.mars 1800 og
datter av Torkil Nielsen, husmann på Åsen u. Gjerpen prestegård(?), -død 26.mai 1870 i Østre Pors-
grunn av astma, ”72 aar”.
Ved folketellingen 1865 finner vi ektefellene bosatt på Osebakken, gårdsnr.214 som eies av kjøpmann
Peter Bøyesen. Niels Larsen er arbeidsmann og daglønner. Hjemme er sønnene Lars Christian og Theodor,
begge matroser.
I ekteskapet 8 barn, alle døpt i Gjerpen:

6abgbA.ANDREAS NIELSEN, f.28.des.1823.
Konfirmert 4.okt.1840 i Christiania (DK): temmelig god kundskab, godt forhold.
Mulig identisk med tømmermann Andreas Nielsen og Maren Ingebretsdatter i Pipervigen som 24.jan.1853
fikk datteren Emma Alvilda (faddere Madme Nielsen, Jfr.Nielsen), og 6.okt.1857 sønnen Anton Emil, da bosatt
i Grensen.

6bbgbA.KAREN MARIA NIELSDATTER, f.25.apr.1826 på Osebakken i Gjerpen,-død 13.jan.1880 i Kristiania, nærmere 54 år gl.
Konfirmert 2.okt.1842 i Christiania (DK): Ret god kundskab, sædeligt forhold.
Gift 1.-i Christiania 7.aug.1857 med konditor FRANTZ ANTON GRAABERG, f.1811,-død 1859; sønn
av Anton Graaberg. Skiftet etter ham ble avholdt på Grunerløkken 7.juni 1859.
Gift 2.-i Christiania 12.apr.1864 med buntmaker CARL LUDVIG BECH, f.22.juli 1827 i Christiania, -død
3.sep.1873 i Trondhjemsveien, 45 år gl.; sønn av skreddermester Ole Peter Bech og hustru Birgitte Marie
Olsdatter Torgrimsen.
Ved folketellingen 1865 finner vi ekteparet bosatt i Maridalsvn., hvor Bech var brennevinshandler;
1 tjenestepike. I 1869 er Carl Ludvig Bech oppført som hotelleier i Trondhjemsvn.30. Samlet tomteareal
var 713 kvadratalen, hvorav 284 ½ var bebygget.
I 1875 er Karen Marie Beck enke og brennevinshandlerske i Trondhjemsvn,30; hos seg har hun
fostersønnen Karl Ludvig Beck f.1865 i Kristiania, samt en hjelperske (om vinteren), en butikkjomfru og 1 tjenestepike.
Kristiania Dødsfallsprotokoll opplyser ved hennes død: «Enken Karen Marie Beck,
…. aar gl.,død i dag Trondhjemsveien 42.
Ingen Børn. 3 myndige Brødre,navnlig en sømand Larsen(?)Skien, En Broder i Kjøben-
havn og en i Amerika. Anmeldt af stedsønnen Glasmester Graaberg.»

6cbgbA.ISACH NIELSEN, f.12.feb.1829, død på Osebakken 11.nov.1829, 9 mnd. gl.

6dbgbA.ISACH NIELSEN, f.2.mars 1831, -ant.død 30.nov.1834, 3 år gl.,”sønn av Niels Larsen, Borrestadjordet.

6ebgbA.INGER LARINE NIELSDATTER, f.17.aug.1834, -død 9.juni 1836 på Osebakken, 2 år gl.

6fbgbA.LARS CHRISTIAN NIELSEN, sjømann i Østre Porsgrunn.
f.28.apr.1837 på Osebakken.
Lars Christian Nielsen kjøpte Kjølnesgt. nr.5 i 1866 ved skjøte fra Hans Møller, men solgte videre 21.jan.
1879 til Gunder Tøvesen Knap for 250 spdlr.
Gift i Østre Porsgrunn 12.feb.1871 med KIRSTEN THOVSEN, f.1833 i Seljord, -død 30.sep.1902 i Ø.Porsgrunn
av hjertefeil, 69 år gl.;datter av Thov Tollefsen.
Ved folketellingen 1900 finner vi Lars Nielsen og hustru bosatt i Fieldgaden i Porsgrunn; han er vaktmann
og hjemme er den yngste datteren.
Døtre:

A.MARIE CHRISTINE NIELSEN, f.5.mars 1872.
Gift med OLAUS EDVARD HANSEN, f.1867 i Lunde, -papirfabrikkarbeider ved Skotfos.
I 1900 var ekteparet bosatt på Sand i Solum med sin lille datter: Nora Theoline, f.22.okt.1899.

B.MATHILDE LOVISE NIELSEN, f.10.nov.1873.
Hjemme og ugift 1900.

6gbgbA.NIELS NIELSEN, f.13.okt.1840.

6hbgbA.THEODOR NIELSEN, skipskokk i Ø.Porsgrunn.
f.25.des.1843 på Osebakken, -død nov.1872 ved skonnerten ”Sesoftres” forlis på den engelske kyst.
Gift i Solum 1871 med MARTHE MARIE OLSEN, f.6.apr.1842 i Holla og datter av Ole Thygesen.
Ved folketellingen 1900 finner vi Marie Nielsen bosatt i Jønholtsgt. 284 i Ø.Porsgrunn; hun er
portnerkone og hjemme er sønnen:

A.THEODOR MARTINIUS NIELSEN, f.23.okt.1872 i Østre Porsgrunn.
Postbud i Porsgrunn.

5cgbA.HANS LARSEN, dpt.26.des.1803 i Gjerpen, -død 11.des.1847 i Christiania, 44 år gl.
Konfirmert 30.apr.1820, fra Osebakken, med karakter Ret god.
Utflyttet som tjenestekarl til Christiania med attest av 13/10-1824.
I dødsfallsnotisen er han oppgitt å være dagleier, -døde på hospitalet av lungebetennelse.

5dgbA.ANNE CATHARINE LARSDATTER, dpt.i Gjerpen 13.juli 1806, -begr. fra Osebakken 7.apr.1809, 2 år
og 9 mnd.gl.

5egbA.ISACH LARSEN, f.23.sep.1809 på Osebakken.
Konf. 3.apr.1828, fra Osebakken, med flg. notat: Maadelig gaaet i 4 kurser.
Samme år blant innflyttede til Christiania som tjener hos kjøpmann Thor Olsen.
Han var i 1831 fadder for nevøen Anton Ferdinand i Christiania: tjenestekarl hos Kjøbmand Thor Olsen Isak Larsen.
Ved eldste sønns dåp er han dagleier, senere benevnes han gartner og gartnerarbeider, i 1849 bosatt i Piperviken og
1854 i Fjerdingen.
Gift i Aker 3.des.1840 med OLIA OLSDATTER, f.25.juli 1820 på Sæter i Vinger,- død 11.mai 1870 i
Fredensborgvn. av lungetæring, 50 år gl.; datter av husmann Ole Olsen og hustru Olia Olsdatter.
1865 Fredensborgvn.10: Isak Larsen, gartnerarbeider, 57 år f. i Skien (1808)Oline, husmoder 44 år f. i
Kongsvinger med barn Lise 23, Olavus 16 , Anton 14 , Carl 12, Christian & Lotte 5 , alle f. i Christiania.
I løpet av få år døde nå mange i familien av lungeplager.
Barn:

6aegbA.ANDREAS LARSEN, f.26.juli 1840 (dpt.4.juni 1841 i DK).
Gift i Kristiania 3.juli 1865 med MATHEA EVENSDATTER KRABYE, f.1829; datter av Even Olsen.
Datter: Charlotte f. før ekteskapet 17.juli 1862.

6begbA.LISE OLINE LARSEN, f.29.juli 1842 (dpt.25.okt.1842 i DK).

6cegbA.KAREN ANDRINE LARSEN, f.31.aug.1846 og døpt 26.des.1846 i Akers kirke. Foreldre: arb.Isaak Larsen
og hustru Oline Olsdatter Slottsbakken. Faddere: Madm.Strøm, Jomfru Nielsen, Andreas Nielsen, John og Niels
Larsen.
Konfirmert okt.1861 i Gamle Aker kirke; bopel Fredensborgvn.10.
Død 19.sep.1865 av Lungesvinsot i Fredensborgvn., 19 år gl.

6cegbA.OLAUS LARSEN, f.22.okt.1848 i Christiania og dpt.DK 28/1-49 med faddere: Tracteur Graaberg og kone,
kand.Wichstrøm og kone, Jfr.Colditz, Jfr.Nielsen og Bygmester Malling.
Konfirmert okt.1865 i Gamle Aker, bopel Fredensborgvn.10.
Død 22.aug.1866 i Fredensborgveien av tuberkeloselungebetennelse, 16 aar gl.

6degbA.ANTON LARSEN, f.5.jan.1851 i Fjerdingen og dpt 9.juni i Dk.med faddere: Madme Maren Nielsen, Jfr.Charlotte
Nielsen, Regnskabsfører Wichstrøm, tømmermand Julius Nielsen, Restauratør Graaberg.
Konfirmert 6.okt.1867 i Gamle Aker, bopel Fredensborgvn.10.

6eegbA.CARL NIELS LARSEN, f.1.nov.1853 i Fjerdingen og døpt 1/1-54 i DK.med faddere: Madme Nielsen, Fru
Skogmann, Jfr.Nielsen, kjøbmand Nielsen, gartner Mortensen og Restaurateur Nielsen.
Konfirmert 4.okt.1868 i Gamle Aker, adresse Fredensborgvn.10.

6fegbA.CHRISTIAN LARSEN, f.4.des.1860 i Fredensborgveien. Døpt i Gamle Aker 27.okt.1861

6gegbA.CHARLOTTE LARSEN, tvilling med foregående, f.4.des.1860.

5fgbA.ANDREAS LARSEN, f.jan.1812, -gravl. fra Osebakken 16.feb.1812, 3 uker gl.

5ggbA.CATHARINE LARSDATTER, f.3.jan.1813 på Osebakken, -død 10.aug.1854 av nervefeber, 41 år gl., hustru
af Restauratør Graaberg. Bopel var Møllergaten nr.1.
Hun ble konfirmert i Domkirken i Christiania 13.april 1828, hvor det heter: Catharine Larsdatter, 15 aar, f.Osebakken
i Gjerpens Præstegield og døbt 13.januar 1813. Foreldre: Daglejer Lars Gunnerius Nielsen og hustru Karen
Isaachsdatter, men hun er nu hos sin svoger Christian Nielsen Opvarter hos Secretair Everløf og logerer hos
snedker Onsrud paa Hammersborg… Karakter: Godt.
Som fadder i Christiania 1831 for nevøen Anton Ferdinand heter det: pige hos blikkenslager Thinn Cathrine
Larsdatter.
Pigen Cathrine Larsdatter fra Christiania fadder for brorens sønn 1837.
Gift i Christiania 18.mai 1841 med konditor FRANTZ ANTON GRAABERG, f.1811 i Mariefred, -død 25.mai
1859 på Grünerløkken av brystkrampe, 50 aar, sønn av Anton Graaberg.
Den 22.juli 1855 døpes i Dk. Betzy Amalie av foreldre Anton Graaberg og Betzy Karine Nielsen. Barnet døde 18.sep.
1857 i Store Vognmandsgade av hjernebetennelse, 1 1/6 år gl.
Barn:

A.FRANTZ ANTON GRAABERG, f.2.april 1842 i Christiania, -død 1.sep.1843 av krampe i Grændsen, 1 5/12 år gl.

B.FRANTZ ANTON GRAABERG, f.1.juli 1844 i Christiania. (konditor Graaberg i Grændsen).
Konfirmert i Domkirken 3.april 1859: Meget god..
På Mellom Sandaas i Østre Aker finner vi i 1865 pikebarnet Laura Antonie Graaberg, f.1864 i Christiania, hvis
ugifte mor Lovise Olsdatter, 22 år, er søster av husmann Kristian Olsen på Mellom Sandaas, og datter av enke
Olia Andersdatter (68 år, f.i Hurdal)
På Rikshospitalet fødes 8.juni 1865 Louise Antonie, hvis mor er Lovise Olsdatter og barnets far
glassmestersvenn Anton Graaberg.
Ved folketellingen 1865 finner vi glasmestersvenn Frants Anton Granberg, 22 år og f. i Christiania, i tjeneste hos
mester Georg Eilert Fredrich Waaler i Storgaten nr.8 i Christiania.

5hgbA.ANDREAS LARSEN, f.5.mars 1816, -død på Osebakken 6.juni 1823, 7 år gl.

5igbA.INGER MARIA LARSDATTER, f.20.des.1819 på Osebakken, -død der 25.des.1832 , 13 år gl.

5jgbA.GUNDER LARSEN, f.15.des.1822 på Osebakken, -død 13.okt.1827, nærmere 5 år gl.
”Druknede ved at falde af en pram i Porsgrundselven”.

5igbA.ANDREAS LARSEN, f.19.aug.1826 på Osebakken.
Han ble konfirmert i Domkirken, Christiania 2.okt.1842 med karakter: ”temmelig god kundskab, meget
gode forhold”.


webmaster@grenlandslekt.no