| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Et håndverksdynasti i Skien
av
Torkil Lier

Innledning
Det hele begynte med byggmester John Jacobsen. Så ble jeg interessert i å finne ut mer om hans familiebakgrunn, og dermed ble det til hva jeg har valgt å kalle et håndtverksdynasti i Skien. Her kan vi gjennom over 200 år følge en slektskrets i Skien, hvor majoriteten hele tiden har tilhørt håndverksstanden – med noen avstikkere sosialt oppover og noen nedover.
For meg ble det etterhvert interessant å se hvordan slektene er vevet i hverandre. Håper at dere som leser det synes det samme. Det ville være fint å få tilbakemeldinger med korreksjoner og tilleggsopplysninger, slik at helhetsperspektivet om dette «Dynastiet» blir mest mulig komplett.
Mvh. Torkil Lier.


1.JACOB VETLESEN, snekkermester i Skien.
f.ca.l671,- gravl. i Skien 23.mai 1740 med 3 klokker og liig Prædiken i kierchen , 68 Aar, 7M 7 dage.
Gift 1.-o.1698 med MAREN ASLACHSDATTER, -død ca.1718. Skifte etter henne ble avholdt 12.mars 1718,
og hun etterlot seg barna Berte (20 år), Margrethe (17), Maria (13) , Karen Malene (10), John (31/2) og
Anders (1/2 år gl.)
Gift 2.-ca.l7l6 med BERTE JENSDATTER , død l778. Hun gift 2.-i Skien l0.des.l744 med sin sviger-
datters far, enkemann Lars Hansen på Taterbakken, -død l752.
Av barn kjennes l5, 6 i første og 9 i annet ekteskap:

2A.BERTE JACOBSDATTER, f.ca.1698,-, begr.i Skien 23.des.1755, 57 1/2 år gl.
Skifte etter henne i Pustervigen 27.jan.1756.
Gift i Skien 10.sep.1722 med skomaker OLE ANDERSEN, som det ble skiftet etter 24.aug.1753.
Se nedenfor.

2B.MARGRETHE JACOBSDATTER, f.ca. 1701, -gravl. i Skien 24.feb.1764 med full seremoni og likprædiken ,
62 år gl.
Gift i Skien 30.sep.1723 med snekker HARTVIG LARSEN.( Skien 16.juli 1737 begr. Hartvig Snekkers
moder, sal.Lars Lorentsens enke, 83 aar 3 mnd.)
Se nedenfor.

2C.MARIA JACOBSDATTER,f.ca.l705,-gravl.i Skien l0.mai l788,”80 aar”.
Gift l.-9.sep.l728 med snekker JACOB CHRISTENSEN i Gjelden, f.ca.l709,-begr.8.mai l75l,42 år gl.
Gift 2.-6.sep.l753 med stiger HANS OLSEN BRATAAS,”bergsmand fra Moss og stier ved malmbryderi i
Gjerpen”; f.ca.l722 i Vestby,-gravl. i Skien 30.mai l770 med den store klokke,48 år gl.
I 1764 finner vi Hans Brataas og hustru Maria i Skien under nr.132, med 3 sønner over 12 år:
Christen, Iver og Niels Hanssønner (skal være Jacobssønner).
I første ekteskap 8 barn, se nedenfor.

2D.KAREN MALENE JACOBSDATTER,f.1708,-død i barselseng 11.nov.l742 og gravl.15.nov.,34 år,2 mnd.
og noen dager gl.
Gift i Skien 29.juni 1734 med skreddermester NIELS HANSEN RUE, f.ca.1705,-gravl.i Skien 22.mars l763,
58 år gl. Han inngikk nytt ekteskap (Eidanger kb.)iflg.kongebrev 3.okt.1743 med sersjant Sivert Larsen
Bache’s enke Maren Rolfsdatter Tvedt,f.ca.1702,-gravl.i Eidanger 10.mars l783,81 år gl. Vielsen foregikk
”i hendes eget huus i Porsgrund”.
I ekteskapet 5 barn, se nedenfor.

2E.JOHN JACOBSEN, snekker og viden kjent byggmester og borger av Skien.
f.1714 i Skien,- gravl.der 19.jan.1768, 54 år gl.
Gift 1.- i Skien 5.feb.1739 med MAREN THYGESDATTER, dpt.3.okt.1717,- gravl.27.apr.1753 med alle
Klokker og likprediken i kirken, 36 år gl., datter av Thyge Helgesen i Gjelden og hustru Dorothea.
Gift 2.- i Langesund 15.jan.1754 med ELEN HELMER SMITH, dpt.30.nov.1720 i Kragerø, -gravl. i
Skien 26.juli 1800, nærmere 80 år gl., datter av Marcus Helmer Smith og hustru Helvig Nielsdatter
Munch, Langesund.
I 1764 er John Jacobsen og Elen Smith oppført i Skien under nr.87. Av barn over 12 år finner
vi Dorthea , Jacob og Fredrich. Der var 8 tjenestekarer og 2 tjenestepiker !
9 barn, 7 og 2, se nedenfor.

2F.ANDERS JACOBSEN, snekkermester og borger i Skien.
Dpt.16.mai 1718 i Skien, -død der 19.des.1768, 50 ½ år gl.
Gift 1.- i Skien iflg.kongebrev 12.juli 1742 med DORTHEA LARSDATTER, f.1723,- gravl. i Skien
4.mai 1764 med full cermoni og likprediken, 41 år gl., datter av Lars Hansen.
Gift 2.- i Skien iflg.kongebrev 29.juni 1765 med Jfr. ALETH MARCUSDATTER SMITH, f.1732, –
død i barselseng og gravl. 13.jan.1773 med full cermoni, 40 år og 5 mnd.gl. Hun gift 2.- med Daniel
Erichstrup.
I ekteskapet 9 barn, se nedenfor.

2G.NIELS (SMITH?) JACOBSEN SR., snekkermester og borger i Skien.
Dpt.17.des.1719 i Skien,- gravl. der 29.juli 1794 med den store klokke 1 time, ”71 aar”.
Gift (trolovet 11.aug.1744 i Skien) med ANNE KIRSTINE CARLSDATTER, f. ca.1715, -gravl. i
Skien 26.aug.1794 m.d.store klokke 1 time ,”79 aar”, datter av Carl Andersen.
Barn, se nedenfor.

2H.MAREN JACOBSDATTER, dpt. 7.des.1721 i Skien, -gravl. der 4.sep.1779 med den store klokke
i en time, ”61 aar”. Hun døde 30.aug.1779 (iflg.oppl. i skiftet etter henne.)
Gift 1. – i Skien 12.nov. 1739 med enkemann og skomakermester TORSTEN IVERSEN, f.ca.1689,
Gravl. i Skien 30.juni 1753 med 3 klokker, 64 år gl.
Gift 2. – i Skien 20.nov.1755 (med kongebrev i deres eget hus kl. 3 om ettermiddagen) med skomakermester HANS HALVORSEN fra Aas under Tufte i Gjerpen, død 1772-77. Skifte etter ham ble sluttet i Skien 29.apr.1777, og var en en fallittbobehandling på grunn av rømming.
I disse to ekteskaper 11(?) barn, se nedenfor.

2I.ELLEN MARIA JACOBSDATTER, dpt. i Skien 20.aug.1724, -død 17.des. og gravl. der 27.des. 1800 med den
store klokkes ringen 1 time, 76 ½ år gl. Skifte sluttet 19.juli 1803.
Gift 1. -i Skien 23.sep. 1745 med skomaker IVER CARLSEN, f. ca. 1715 – gravl. i Skien 14. Nov.1752, 37 år gl.
Gift 2. –i Skien 28.nov 1753 med skomaker og håndverksmester ERICH NIELSEN BERT, f.ca.1728, -gravl. i
Brevik 25.mai 1764, 36 år gl.
Gift 3.- i Skien 8. jan.1767 med skomakersmester JENS NIELSEN MØLLER, -død i Skien 7.mars 1778.
Skiftet fant sted fra 21.okt.1778 og sluttet 3.aug.1779 i stervbohuset i Taterbach Gaden. Han etterlot ikke livsarvinger,
men en halvsøster, Wibeche Bøyesen, var bosatt i København.
Barn, se nedenfor.

2J.JENS JACOBSEN, dpt.20.jan.1727 i Skien.

2K.JENS JACOBSEN, dpt.19.apr.1730 i Skien.

2L.INGER JACOBSDATTER , dpt. i Skien 6.feb. 1733.

2M.JENS JACOBSEN , dpt. i Skien 18.apr.1734.

2N.LARS JACOBSEN , dpt. i Skien 19.juni 1735.

25.juli 1738: Jacob Wetlesens kone i kierke efter et død fød Pige barn som i kierk. Jord blef begr. kl. 1.

FORTSETTELSE.

 


webmaster@grenlandslekt.no