| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Familien Sahling/ Ravn - flere etterkommere etter Mogens Schou
av
Torkil Lier


Innledning.
Her kommer en oversikt over familien Sahling/ Ravn i Langesund og Brevik.
Mvh.Torkil Lier (2007).


1. SIBILLE MOGENSDATTER SCHOW, født ant. o.1655 på Eik ved Langesund som datter av premierløytnant Mogens Pedersen Schow og hustru Alet (Hansdatter Morland?).
Gift o.1672 med lensmann MORTEN HANSEN i Mandal.
Det ble avholdt skifte etter salig lensmann Morten Hansen 18.sep.1703 på Grotnæs under Imen i Halsaa. Av første ekteskap med Kirsten Børgesdatter hadde han døtrene:

Gift o.1680 med MORTEN HANSEN i Vester Riisøer ved Mandal.
Zebelle Morten Hansens i Langesund finner vi 1711 i Langesund, oppført i Bamble fogderegnskap med 12 skilling i skoskatt, dvs. for 2 par.
I en liste over strandsittere samme år finner vi Sebelle Sal. Morten Hansens og et barn.

Sibille Mogensdatter døde i Langesund 1725, gravlagt i Bamble kirkegård 11. februar, om lag 70 år gl.
Ekteparets barn antok navnet Sahling (Salling), hvilket muligens er derivert fra det hollandske uttrykket Sa’ling, en konstruksjon til feste av mersestang til undermast og bramstang til mersestang.
Av barn kjennes:


2A. CHRISTEN MORTENSEN, ant. skipskaptein i Langesund.
f.o.1680, -død til sjøs ca.1717.
Han var 2.des.1708 fadder i Bamble for Frantz 0lsens sønn Ole.
Gift v.kongebrev i Brevik 21.jan.1714 med SOPHIA CHRISTINE JENSDATTER HAURITZ, f.o.1690,
(Christine Hauritz gravl. i Brevik 22.feb.1742), datter av sogneprest til Tinn Hr.Jens Nielsen Hauritz (1645-92) og
2. hustru (fra 1678) Anne Maria Andersdatter. Prestens første hustru var Rebecca Qvislin, d.1678.
Sophie Jensdatter Hauritz var fadder i Brevik Dom 21.Trinit 1707 (november).
Kirkeboken angir under 27.apr.1714 at Christen Mortensens hustru ble introdusert i Bamble kirke, men noen dåp eller begravelse av barn finnes ikke innført, verken i Brevik eller Bamble.
Som enke ble Sophia Christine 9.des.1717 antatt under Skiens jurisdiksjon som borger. Sammen med sin nabo Henrick Hanssen var hun eier av den innerste brygge og bolverk i Kongshavn, Langesund.
Sophia inngikk nytt ekteskap i Bamble 29.okt.1720 med Christen Ottesen, f.ca.1671, -gravl. i Brevik 13.des.1763, 92 år gl. I dette ekteskap datteren Anne Maria, dpt. i Bamble 26.jan. 1723 med faddere: Ane Margrethe.., Henrick Hanssen, Nicolai Hammer og Claus Grubbe.
Anne Maria Christensdatter ektet 1747 i Brevik Giert Larsen, og døde året etter i barselseng.
Christen Ottesen ble gift 2.-1740 med Anne Margrethe Andersdatter Tved, f.ca. 1710, -gravl. i Brevik 13. aug.1763, 53 år gl. 2 døtre: Sophie Christine f.1740 og Anne Sophia 1742-1762.
Christen Mortensen og Sophia Christine Hauritz hadde antakelig sønnen:

3aA. MORTEN SALING, klokker i Holmestrand.
f.1714 i Langesund, -gravl. i Holmestrand 2.mars 1764, ”43 aar ” gl.( iflg. kb. skal han være f. 1721).
Gift 1. – i Holmestrand 23.mai 1746 med MARGRETHE SOPHIE JØRGENSDATTER HENNING, f.1729, -gravl.10.juni 1748 i Holmestrand, 19 år gl. Døde i barselseng.
Gift 2. – i Holmestrand 2.jan.1749 med Madame KAREN HALVORSDATTER LIE (1712-1770), enke etter Hans Berg i Holmestrand.
Barn:

4aaA. MALENE SALING, dpt.7.juni 1748, -begr.29.juni, 3 uker gl.

4baA. MARGRETHE SOPHIA SALING, dpt.27.okt.1749, -begr.29.aug.1753, 3 3/4 år gl.

4caA. HANS SALING, dpt.27.mars 1751.

4daA. CECILIA OLENE SALING, dpt.17.nov.1752 i Holmestrand, -død 14.juli 1811 i Christiania, nærmere 59 år gl.
Uekte sønn Morten, dpt.14.okt.1777 i Holmestrand, -død i novembermåned. Barnefar Morten Klem.
Gift i Aker 23.okt.1786 iflg.bevilling i huset: Jomfru Cecilia Oline Salling paa Ullern med skreddermester i Christiania
FRANTZ KNUDSEN HONNING, f.ca.1754, -død 5.jan.1822 i Christiania, 63 aar gl., etterlatende enke Berte Gulbransdatter
(Disse gift 1812, hun enke etter skreddermester Johan Schørter).
Han fikk borgerskap som mesterskredder i Christiania 7.feb.1786.
I 1801 finner vi dem bosatt i Vestre Qvarteer, gård nr.261, -med 2 læredrenger samt et par losjerende.
Frantz Honning er borger i Christiania 1815.

4eaA. MARGRETHE SOPHIE SALING, dpt.19.apr.1754 i Holmestrand, -begr.2.mars 1798 i Christiania; nærmere
44 år gl. Dødsfallet averteres av hennes mann.
Gift 6.okt.1777 på Strømsø med skreddermester CHRISTEN CHRISTENSEN LODBERG, f.1750, – død 28.nov.
1800 i Christiania, etterlatende enke Else Schjødt Wogn som fortsatte mannens bedrift.
I ekteskapet 9 barn:

5aaaA. ELISABETH CATHRINE LODBERG, dpt.18.okt.1778 i Holmestrand.
Hun finnes i folketellingen 1801 i Christiania som husjomfru hos buntmaker Mogens Stensgaard og hustru
Magdalene Thorne i Nedre Slottsgate.
Gift 17.feb.1801( iflg.kongebrev i huset av Hr.Lumholtz DK) med skipper IDE CLAUSEN, f.ca.1775, -død 1834 i
Holmestrand; sønn av los Claus Idesen og hustru Elen Thorersdatter.
Barn: Elen Sophia 1802-04, Claus 1804-05, CLAUS f.1806, sønn f.og d.1810, Olea f.og d.1811, Christen 1812,
Elen Sophia 1816 og Morten 1819.
Av disse barn later det til at det kun var 3 som levde opp:

A. CLAUS IDESEN, fisker og huseier på Gausen i Botne.
Dpt. 30.mars 1806 i Holmestrand.
Blant innflyttede til Christiania i 1824: nr. 20 Claus Iddesen 18 – fra Holmestrand – i Lære hos skomager Olsen
Gift i Holmestrand 31.aug.1828 med MAREN HANSDATTER BUGGE, f.13.des.1807 i Åsgårdstrand,
død 2.mai 1891; datter av skomaker Hans Bugge og hustru Ingeborg Egeness.
I 1865 finner vi ektefellene på Gausen i Botne med sønn Hans Jørgen, fisker og hjemmeværende.
Barn:
Hans Bugge Clausen, f.28.nov.1828 i Åsgårdstrand (Borre)
Elisabeth Kathrine Clausen, f.1832 i Åsgårdstrand.
Gift 1853 i Botne med Hans Johnsen. I ekteskapet flere barn.
Hans Jørgen Clausen, f.1835.
Carl Martinius Clausen f.1839
Ingeborg Maria Clausen f.1842
Caroline Clausen f.1845.

B. CHRISTEN CLAUSEN, f.1812 i Holmestrand.
Gift som skomakersvenn i Christiania (DK) 29.juni 1836 med PERNILLE GUNDERSDATTER, f.ca.1807 i
Østre Moland; datter av tømmermann Gunder Olsen.
Barn: Elise Catharine f.26.juni 1836 og Inger Sophie f.26.juli 1839 i Vaterland (DK).

C. ELEN SOPHIA CLAUSEN, f.1816 i Holmestrand, -død der 22.okt.1857, 41 år gl.
Gift i Holmestrand 23.jan.1840 med malermester NIELS NIELSEN, f.1810.
Barn: Marie Elvine f.15.feb.1840, konfirmert 1855. Tjente 1865 i Drammen.
Ida f.16.juni 1844. Tjente 1865 i Drammen.
Elise f.25.okt.1841, -konfirmert 1856.
Andrea f.18.feb.1848, -død 14.okt.1851.

5baaA. KAREN LODBERG, dpt.19.des.1780 i Christiania (DK), -begr.22.sep.1795 i Holmestrand (Botne), 14 år gl.

5caaA. MORTEN CHRISTIAN LODBERG, dpt.27.des.1782 i Christiania(DK).

5daaA. JOHANNA LODBERG, dpt.12.okt.1785 i Christiania(DK).

5eaaA. FREDERICA CAROLINE LODBERG, dpt.18.nov.1788 i Christiania, -død 21.des.1789.

5faaA. CHRISTIAN LODBERG, f.14.des og dpt.28.des.1790 i Christiania.
I 1801 hjemme hos stemoren Else Schjødt Wogn i Kirkegaden i Christiania.

5gaaA. ABRAHAM LODBERG, f.4.jan og dpt.11.jan.1793 i Christiania, -død der 14.des.1798.

5haaA. MAREN SOPHIA LODBERG, f.13.mai og dpt.22.mai 1794 i Christiania, -død 16.sep.1795.

5iaaA. PETER LODBERG, f.17.des. og dpt.28.des.1797 i Christiania, -død der 26.aug.1799.


2B. CHRISTINE MORTENSDATTER SAHLING, f.mulig o.1682, -gravl. i Langesund 2. Jan.1757, ”82 aar
1mnd. 13 dage gl.”, og skal etter denne aldersangivelse være f.ca.1675. Hun må i så fall ha vært førstegangsfødende i en alder av 40 år, hvilket er lite trolig.
Gift 1. – i Bamble 29.juli 1714 med skipper ANDERS JENSEN RAVN, f.o.1680, -ant. død til sjøs vinteren 1719/20. Tollregnskapene opplyser at Anders Jensen Ravn av Langesund innkommer 14.des.1714
med sin førende jakt, drektig 2 lester. Fadder i Bamble 23.juli 1719.
Gift 2. – i Bamble 10.mai 1723 med sjøfarende OLE GREGERSEN i Langesund, f.o.1685, -død og gravlagt 20. Nov.1750 i Ls.; sønn av Gregers Torsen på Gimle(Gjømle) i Bamble.
I første ekteskap 3 sønner:

3aB. MORTEN RAVN, dpt. i Bamble 26.des.1715 med faddere: Christen Mortensen, Claus Grubbe, Zi-
bille Mogensdatter, Live Joensdatter (som ektet Tordenskiolds månedsløytnant Christen Mogensen Groos i Grimstad).

3bB.CHRISTEN RAVN, dpt. i Bamble 17. Jan.1717 og oppkalt etter sin morbror. Faddere: Nicolai
Hammer, Anchill Pedersen, Sophie Christine Jensdatter, Helvig Nielsdatter (Munch).

3cB. JENS PETER RAVN, skipskaptein i Langesund.
Dpt. 23.feb. 1720 i Bamble med faddere: Henrick Hanssen, Niels Grubbe, Margrethe sl. Jens Jens-
sens, Marie Jensdatter (Hauritz?).
Gravlagt i Langesund 9. Jan.1763, ”45 aar gl.”
Konf.1736 i Bamble, reiste til sjøs og var i 1750 – årene fører av en snau på 30 lester.
I 1762 finner vi Jens Peter Ravn under husstand nr 25 i Ls. med hustru, to sønner og 1 pige.
Gift i Bamble 1. Okt. 1742 med ANNE DOROTHEA SMITH, f. ca. 1713 i Risør, -gravl. i Langesund.
9.mai 1765, 52 år gl.; datter av Bertel Jensen Smith (1679-1716) og hustru Ellen Wylt.
Skiftet etter Ravn ble avholdt i Langesund 4. Mars 1763. Boets brutto inntekt beløp til rdlr.
183-3-16, nettoen var 98-1-8. Barnas formynder var Anne Dorothea Smiths fetter, Niels Marcussen Smith i Langesund.
I ekteskapet fødtes 4 barn:

4acB. ANDERS JENSEN RAVN, dpt. i Bamble 7. Okt.1743, -død 21.sep.1763 i Langesund, 20 år gl.

4bcB. BERTEL JENSEN RAVN, SE NEDENFOR.

4ccB. ELLEN CHRISTINE RAVN, dpt. 3.apr. 1749 i Bamble, – gravl.5.feb.1752 i Langesund kirkegård,
nærmere 3 år gl.

4dcB. CHRISTEN JENSEN RAVN, dpt. 26.juli 1750 i Bamble, -begr. i Ls. 7.jan.1752, 1 ½ år gl.

4bcB. BERTEL JENSEN RAVN, skipskaptein i Langesund.
Dpt. 3.nov.1745 i Bamble, -gravl. 15. April 1804 i Langesund, 58 ½ år gl.
Gift 1. – iflg. kongebrev i Langesund 26.des.1771 med ANNE MARIA SØRENSDATTER, dpt.28.juli 1748, –
gravl. 27.sep. 1776, 28 år gl., datter av repslager Søren Berntsen og hustru Malene Zachariasdatter Hofman i
Langesund.
Gift 2. – iflg. kongebrev 6.feb 1780 i Ls. med ANNE NIELSDATTER,f. i Ls og dpt. i Bamble 16.okt.1746, –
gravl. i Langesund 29.mars 1790, 43 ½ år gl.; datter av los Niels Sørensen Jomfruland (1711-1775) og
Kir”Stine” Jensdatter (1728-1790).
I 1782 er styrmann Bertel Ravn bosatt i Langesund med kone, 2 barn og tjenestepike.
Skiftet etter Anne Nielsdatter ble holdt 2.des.1792 i Langesund. Boets inntekt og utgifter balanserte med rdlr.81-0-13.
Bertel Ravn hadde 2 barn i første ekteskap, en datter i annet:

5abcB. JENS ANDREAS RAVN, skipskaptein i Vestre Porsgrunn, borger til Skien.
Dpt.20.sep.1772 i Langesund, – død på reise i Middelhavet og gravl. i Farsund 9.feb.1806, 33 år gl.
Gift iflg. kongebrev 26.des. 1799 i Gjerpen(?) med HEDVIG MONRAD, dpt. 9. nov. 1779, –
død på Osebakken 26.sep.1829, 50 år gl.; datter av høker Joachim Monrad og hustru Hedvig
Bang, Osebakken.
I 1801 finner vi fam. bosatt i Vestre Porsgrunn, 72. Familie. Ravn er skipper og foruten ekte-
fellenes sønn losjerte hans 19-årige svigerinne Barbara Monrad. En tjenestepike.
Som enke inngikk Madame Hedvig Ravn nytt ekteskap ( i henhold til bevilling ) 11. Juni 1812
i Gjerpen med båtsmann Anders Svenumsen. Med ham hadde hun datteren Jensine Andrea Ravn
Andersdatter, f. 8.feb.1813 i Ø.Porsgrunn, -død der 17.feb.1816, 3 år gl. Faren var da død.
I ekteskapet 4 barn:

6aabcB. JOACHIM BARTHOLOMEUS RAVN, matros i Østre Porsgrunn, bosatt på Osebakken.
Dpt. 23. feb. 1800 i V. Porsgrunn, -død 25. Mai 1824 i Ø.Porsgrunn, 24 år gl.
Gift i Gjerpen 26.sep.1822 med ANNE CATHRINE JACOBSDATTER, f.ca.1798 i Porsgrunn.
A. C. Jacobsdatter ankommet Gjerpen fra Porsgrunn med attest 2.sep.1822, 24 år gl.
I deres kortvarige ekteskap 2 barn:

7aaabcB. JENSINE ANDREA RAVN,f. 26.nov.1822 på Osebakken (Gjerpen),-død 4.jan.1909 i Sandviken, Skien,
av bronkitt, 86 år gl.
Vi finner henne 1875 i Sandvigsveien Skien som enke, og ble forsørget av sin sønn.
Hun flyttet 1850 til Skien sammen med lege Schaaning i hvis tjeneste hun var.
Gift i Skien 27.aug.1854 med arbeidsmann ISAK PEDERSEN, f.31.mars 1827 i Gjerpen, –
død 5. sep. 1871 i Sandvigen, Skien, av Delirium Tremens, 44 år gl. Ved sin død var han
bryggesjauer. Sønn av Peder Isaksen Ødesneltvedt (1788-1871) og hustru Marthe Pedersdatter (1791- 1871) på Bratsbergkleven i Gjerpen.
To sønner:

1. JOHAN PETER ISAKSEN, f.11.okt.1854 i Skien. Bryggeriarbeider i Skien.
Konfirmert 1870.
I 1875 oppført i morens husstand; han var matros og fraværende.
Gift 14.okt.1888 i Skien med GURINE SEVERINE LUND, f.1855 i Skien, datter av politibetjent og
skomaker Iver Iversen Lund og hustru Martine Syversdatter, Bamble.
Barn: Ida Jensine f.28.aug.1889 –konf.1904.
Iver Martinius f.21.nov.1891 –konf.1906.
Signe Josefine f.18.okt.1895 –konf.1910.

2.JOACHIM KARENIUS ISAKSEN, f.16.okt.1862 i Skien, -død 8. feb. 1866 av skarlagensfeber i
Sandvigen, 3 ½ år gl.


7baabcB. JOACHIM BARTHOLOMEUS RAVN, matros i Ø.Porsgrunn, bosatt på Osebakken.
f. 25. Sep.1824 på Osebakken etter farens død, -død 1888 i Porsgrunn, 64 år gl.
Gift i Gjerpen 8. Jan.1852 med ANNE KARINE RASMUSDATTER, f. 26.sep.1823 på Fossum i
Gjerpen, – død 1884 i Porsgrunn, 61 år gl.; datter av Rasmus Eriksen Orekaas (1780-1823) og hustru
Marie Larsdatter på Fossum (1780-1838).
I 1865 finner vi ektefellene bosatt på Osebakken, gårdsnr.223, (Kullhusbakken 6 b) med en datter.
Datter:

8abaabcB. MARIE JOSEFINE RAVN, f.23.feb.1853 i Østre Porsgrunn, -død 1930 s.st.,77 år gl.
I 1875 tjenestepike i Skien hos bankkasserer Peder Haraldsen.
Gift 1885 med sjømann PEDER LARSEN (STENSAASEN), f.4.aug.1853 i Gjerpen; sønn av
stuert i Skien Lars Jacobsen og hustru Karen Kirstine Pedersdatter.
I 1900 bosatt i Skiensgt. i Porsgrunn med 4 barn.
I ekteskapet 4 barn:

1. KARINE LARSEN f.1885 i Porsgrunn.
Gift 5.apr.1917 i Pg. med urmaker NIELS LANGTVED, f.1892 i Fredrikshavn.

2. KAREN LARSEN, f.1888,handlende og eier av foreldrenes hus

2. JOACHIM BARTHOLOMEUS LARSEN, f.1890, dampskipsmaskinist og eier av Teknikkergt.14.
Gift 7.juli 1919 i Pg. med MARIE PETRA AUGUSTA ELIASSEN (LIMSTRAND), f.1891 i Eidanger.
Barn: Ellen Ravn f.20.feb.1920.

4. LARS LARSEN,f.1892, styrmann, gift med AGNES LANGTVED.

6babcB. ANNE MARIA RAVN, dpt.1.Jan.1802 i Ø. Porsgrunn(Gjerpen), -død 3.sep.1883 på Sannæs i Holla av
brystsyke, nærmere 82 år gl.
Hun flyttet til Holla som tjenestepike med attest av 24. Jan. 1823.
Gift 15.feb.1824 i Holla med skomaker CHRISTEN HANSEN, f.1799 i Holla.
I 1865 finner vi Christen Hansen og Anne Maria Ravn bosatt på Kåsa u. Heisholt; han er skomaker, gårdbruker og selveier. Hjemme er to døtre og sønnesønnen Christen Andersen.
Barn:

7ababcB. MARGRETHE CHRISTENSDATTER, f.7.mai 1824 i Holla.
I 1865 hjemme hos foreldrene, ugift og ernærer seg ved å sy for fremmede.

7bbabcB. JENS ANDREAS CHRISTENSEN, f.4.aug.1826 i Holla.
I 1865 gårdbruker, selveier og skomaker på Kalvodden, gnr.66. Ugift.

7cbabcB. HANS CHRISTENSEN, f.1.feb.1829.
I 1865 gårdbruker, selveier og skomaker på Kalvodden.
Ved folketellingen 1900 selveier og skomaker på Kalvodden med flg. hjemmeværende barn:
Hanna f.1885, Joakim 1882, Marie 1885, Sofie 1888, Adolf 1891 og Anna 1894.

7dbabcB. KAREN CHRISTENSDATTER, f.19.okt.1831.
Gift i Holla 6.juni 1854 med snekker GUNULD THORSEN, f.9.apr.1826 i Bø; sønn av Thor Gunuldsen
og hustru Ingeborg Jørgensdatter.
I 1865 var ekteparet bosatt i Brevik med barna: Christen 9 år, Inger Marie 7 (dpt.14/8-59) og Thor 3 år
gl., samtlige f. i Holla.
Barn:

A. KRISTEN GUNULDSEN, dpt.10.mai 1857 i Holla.

B. INGER MARIE GUNULDSEN, f.17.juli 1859 i Holla.
Gift ca.1881 med verftseier i Brevik BERNT JOHAN NILSEN, f.1851 i Bamble; sønn av skipstømmer-
mann Knud Nielsen og hustru Andrea Pedersdatter på Kjellestad.
I 1900 finner vi verftseier og fattigforstander Bernt Johan Nielsen og hustru bosatt på Øen i Brevik
med 6 barn hjemme.
Barna var:

1. CARL ANDREAS NILSEN, styrmann.
f.13.aug.1882.
Sønn: Skipsfører Karsten Nikolai Ravn-Nilsen,, f.7/8-1914, -død 3/6-1956.

2. KAREN NILSEN, f.22.mai 1884.

3. GUSTAV NILSEN, f.17.apr.1886, -død som barn.

4. NILS PETTER NILSEN, f.27.juni 1888.

5. ANDREAS NILSEN, f.5.des.1890.

6. GUSTAV NILSEN, f.4.juni 1893.

7. THOMAS NILSEN, f.13.juli 1895.

C. THOR GUNULDSEN, dpt.9.mars 1862 i Holla.

D. ANNE MARIE GUNULDSEN, dpt.15.apr.1866 i Brevik.
I 1885 tjenestepike i Brevik.


7ebabcB. CHRISTIAN CHRISTENSEN, f.26.sep.1834.
Gårdbruker, selveier og skomaker, i 1865 på Bakken (gnr.24), i 1900 på Tufte.
Gift 4.nov.1859 i Holla med KARI OLSDATTER, f.1839.
I 1865 finner vi dem på Bakken med 3 barn og 2 læredrenger. I 1900 bosatt på Tufte med
2 barn og 1 datterdatter.
Barna var: Anne Maria f.26.okt.1860.
Anne f.20.des.1862.
Christen f.ca.1865.
Ole f.1871, -hjemme i 1900.
Martine f.1880, -hjemme i 1900.

7fbabcB. ANDERS CHRISTENSEN, Christiania.
f.1.juni 1837.
Gift 1.-i Christiania 4.apr.1860 med INGEBORG PEDERSDATTER, f.1837; datter av Peder
Jensen.
Gift 2.-i Christiania 15.apr.1865 med ANNA JOHNSEN, f.ca.1841 og datter av Ole Johnsen.
I 1865 skreddersvend, bosatt i Store Strandgade med sin kone Anna, f.ca.1840 i Flekkefjord.
Sønn: Christen Andersen, dpt.17.feb.1861 i Christiania.

7gbabcB. ANNE SOPHIE CHRISTENSDATTER, f.1.juni 1837 i Holla, -død 5.sep.1906 i Brevik, 69 år gl.
Gift 30.mars 1858 i Holla med skreddermester ANDERS JAHNSEN, f.26.april.1835 i Brunskog, Värmland,
død 17.mai 1926 i Brevik, 90 ½ år gl.
Ektefellene flyttet ca.1862/63 til Brevik, hvor vi i 1865 finner dem bosatt i Storgaden i egen gård,
med 3 barn, tjenestepike, 1 losjerende og 4 skreddersvenner.
Jahnsen driver 1885 skredderforretning og er handelsborger, familien er bosatt i Storgade 48 med 5 barn
og 1 tjenestepike, og i 1900 er ekteparet bosatt i Den gamle bydel med eldste datter og 1 tj.pike.
Barn:

A. KAREN BERTHEA JAHNSEN, f.8.jan.1859 i Holla, -død 8.jan.1937 i Brevik.
Ugift og bosatt hjemme hos foreldrene.

B. JOHAN JAHNSEN, dpt.17.nov.1861 i Holla, -levde 1865.

C. CARL JOACHIM JAHNSEN, f.24.des.1863 i Brevik, -levde 1865.

D. MARIE ELISABETH JAHNSEN, dpt.26.des.1870 i Brevik.

E. CHRISTINE JAHNSEN, f.1873 i Brevik (dpt.17.aug.), -død der 17.aug.1903.
Gift ca.1894 med adjunkt OLAF ANDREAS DIRCKS STØREN, f.1857 i Spydeberg; sønn av sogne-
prest Abraham Wilhelm Støren (1829-1910) og hustru Lagertha Johanne Dircks (1835-96).
Støren var 1900 adjunkt ved Haugesund Middelskole; hustru, datter og tjenestepike.
Datter: Aagot Emilie Støren f.1895 i Kristiania.

F. MARIE ELISABETH JAHNSEN, f.14.mars 1875 i Brevik, -død 30.juni 1956.
I 1900 losjerende i Bergen; hun er telegrafistinne med sedvanlig bosted Brevik.

G. ANDREAS JAHNSEN, f.5.juli 1876 i Brevik, -død 5.nov.1943.
1900 kontorfullmektig i Porsgrunn, senere kontorsjef s.st.

H. ADOLF JAHNSEN, f.1880 i Brevik, -i 1900 farmasøyt i Kragerø.

7hbabcB. INGER CHRISTENSDATTER, f.5.feb.1841 i Holla.
Hjemme i 1865.
Gift med skomaker HANS CHRISTENSEN, f.1850 i Lunde.
I 1900 var ekteparet bosatt på Deilsbakken i Holla med datteren Sofie, f.1884 i Holla.

7ibabcB. CHRISTINE CHRISTENSDATTER, tvilling, f.5.feb.1841.

7jbabcB. CHRISTEN CHRISTENSEN, f.23.mai 1845 i Holla.
I 1865 urmaker og leier av husværelse på Heisholt i Holla, 20 år gl. og ugift.
Gift o.1871 med LIV JØRGENSDATTER SANNES, f.23.aug.1850 i Holla; datter av Jørgen Halvorsen
og hustru Gunild Halvorsdatter.
Urmaker Christen Christensen og hustru med 5 barn emigrerte 13.mai 1882 med skipet Drammen.
Bestemmelsessted var Staughton og overfarten kostet kr.455.
Barna var:

A. ANNE MARIA CHRISTENSEN, f.1872.

B. JØRGEN KORNELIUS CHRISTENSEN, f.1874.

C. CHRISTEN TORESIUS CHRISTENSEN, f.1876.

D. LOVISE MARIE CHRISTENSEN, f.1878.

E. HALVOR CHRISTENSEN, f.1881.


6cabcB. HEDEVIG KIRSTINE RAVN, f. 16.nov.1804 i Langesund.
Konfirmert i Skien 30.sep.1821.
Gift 15.juni 1827 i Gjerdrum med skomaker HANS PETTER AGERSØE, f.7.mai 1806 på Fredrikshald;
sønn av skipskaptein Nicolaj Aggersøe og hustru Petro Anne Bassøe.
Utflyttet fra Halden til Moss 2.april 1826: Hans Petter Aggersøe 20, skomagerdreng.
Innflyttet DK foråret 1831: Hans Peter Agersøe 26 aar, Borger og skomagermester her i Staden
og hustru Hedevig Kirstine Ravn 29 aar, ..
med Børn: Hedevig Florentine og Oda Theresia
fra Ager, men han er født i Frederikshald, hun i Skien og Børnene i Ager
Logerer hos Engelstad i Møllergaden
Agersøe var i 1837 borger og skomakermester i Christiania.
I 1865 finner vi ektefellene bosatt i Kristiania, Hospitalsgt.2 med 3 hjemmeværende døtre.
I 1875 er Agersøe enkemann med hjemmeværende døtre Hulda og Idde.
I ekteskapet 10 barn:

7acabcB. JULIUS PETER AGERSØE, f.27.feb.1828 i Gjerdrum, dpt i Aker 15.mai 1828, -død 14.juni 1831 i Christiania,
3 år gl. søn af skomagersvend Peder Aggersøe, forældrene logerer hos …junker Engelstad i Møllergaden.

7bcabcB. HULDA THERESIA AGERSØE, f.24.aug. 1830 i Aker, -død 15.nov.1833, 3 år gl.

7ccabcB. HEDEVIG FLORENTINE AGERSØE, tvilling, f.24.aug.1830 i Aker, -død 7.mai 1841 av brystsvakhet,
10 1/2 år gl. (Møllergt.DK).

7dcabcB. GRETHE SOPHIE AGERSØE, dpt.14.juli 1833 i Domkirken, -død 18.nov.1833, 3/4 år gl.
-døtre (Grethe og Hulda) af skomagermester Hans Peter Agersøe, i Vagtmester Engelstads gaard i Møllergaden.

7ecabcB. HULDA TERESIA AGERSØE, f. 25.okt.1834 i Christiania.
Hjemmeværende i 1865 og bedrev skreddersøm, likeså i 1875.
Ved folketellingen 1900 bosatt i Ullevoldsvn.9 ; huseier og intet erhverv. Ugift.

7fcabcB. THORA SYLVIA AGERSØE, f.11.feb.1837 i Christiania.
I 1865 husjomfru hos enkemadame Karen Olsen i Bakkegt.,Moss.
Gift i Moss 10.okt.1869 med enkemann og 1.ste maskinist JOHAN FREDRIK RUSTAD, f.1822 i
Christiania; sønn av Fredrich Johansen Rustad og hustru Berthe Larsdatter.
I 1865 var han med sin første hustru Julie Augusta Olsdatter bosatt i Son med 6 barn og 1
tjenestepike.
Som enke flyttet Thora til Moss, hvor hun i 1900 var bosatt i Vogts gt.3 med 3 barn.
Barna var:

A. BERTRAND JULIUS RUSTAD, f.1871 i Son.
I 1900 bosatt sammen med moren i Moss; urmakermester.

B. MAGNHILD RUSTAD, f.14.jan.1878 i Son.
I 1900 hjemme hos moren; kåpesømmerske.

C. ASTRID RUSTAD, f.24.feb.1879 i Son.
I 1900 hjemme; forretningsdame i kolonial.

7gcabcB. GRETHE SOPHIE AGERSØE, f.28.aug.1839 i Christiania (DK), -død 21.apr.1924 i Oslo, 84 år gl.
Gift i Domkirken Christiania 3.nov.1863 med frisørmester GUNERIUS ARNESEN, f.1835 i Solør;
sønn av Arne Christiansen.
Ektefellene var 1875 bosatt i Youngsgt.9 med 2 sønner og 1 tjenestepike, i 1900 Theresesgt.49 med
en datter og to tjenestepiker.
Barn:

A. GUNNAR ARNESEN, f.1864 i Kristiania. Lege i Hovedstaden.
Gift ca.1891 med SOPHIE ANTOINETTE BUGGE, f. 28.jan.1864 i Fredrikstad; datter av lærer
Peter Christopher Bugge og hustru Christine Birgitte Steen.
I 1900 er lege Gunnar Arnesen og hustru bosatt Dalsbergstien 21 med 3 barn og tjenestepike.
Barna er: Gudrun f.1892 i Næsna, Liv f.1894 i Kristiania og Gunnar f.1896 i Søndre Land.

B. SIGURD HALVARD AGERSØE ARNESEN, f.16.nov.1865 i Kristiania.
Konf.1882 i V.Aker.
Sigrid Haldis Arnesen, f.1898, som i 1900 var i huset hos Gunerius og Grethe Sophie Arnesen,
må være oppkalt etter sin avdøde (?) far Sigurd.

7hcabcB. JENS PETER JULIUS AGERSØE, handelsagent i Kristiania.
f.14.mars 1843 i Christiania (DK, -død 3.mai 1880 av lungeemboli i Theatergt.1 (Tref.), 37 år gl. og ugift.
Konfirmert i Domkirken 30.mai 1858.
I 1865 handelsbetjent, leieboer i Hospitalgt.2.

7icabcB. IDDE (IDA)JULIE AGERSØE, f.15.juli 1845 i Christiania.
Konf.27.apr.1862 i Trefoldighet.
Likesom søsteren drev hun med skreddersøm, hjemmeværende og i 1900 bosatt i Ullevoldsvn.
som huseier. Ugift.


7jcabcB. GUNDA THERESE AGERSØE, f.6.aug.1848 i Christiania ( Hospitalsgaden nr.2).
Gift 1.-i Kristiania 22.feb.1870 (Trefoldighet) med styrmann FREDRIK FERDINAND HENRIKSEN, f.25.mars
1842 i Moss, sønn av tollrorskarl Markus Henriksen og hustru Albertine Brynildsdatter.
Gift 2.-dampskipsfører MARTINIUS AUGUST HENRIKSEN, f.27.april 1846 i Moss; bror av Fredrik.
Ved folketellingen 1875 finner vi styrmann Fredrik Henrichsen, f.1842 i Moss, bosatt i Kristiania
(Møllergt.34,36) med hustru Gunda, f.1848 i Kra. og datter Hedevig f.1870.
Ektefellene var 1900 bosatt i Ullevoldsvn., hvor Gunda Henriksen er oppført som huseier sammen
med sine to ugifte søstre.
Datter:

A. HEDVIG PETREA HENRIKSEN f. 6.des.1870 i Kristiania.
Gift 11.juni 1891 i Berg, Troms med lege HJALMAR PETRO ELLEFSEN f.18.mars 1866 i Bergen;
sønn av skomakermester Johannes Ellefsen og hustru Barbara Petersen.
I 1900 finner vi ekteparet Ellefsen bosatt i Gressvik pr. Fredrikstad; han er sykekasselege; datter
Gunvor f.1897 i Kvæfjord samt kokke- og barnepike.

6dabcB. JENS ANDREAS RAVN, f.21.sep.1806 i V.Porsgrunn etter farens død, -begr.29.des.1807.

5bbcB. ANNE DORTHEA RAVN, dpt.6.aug.1775 i Langesund med faddere: Lars Eijlertsens kone, Anne Zacharias.
datter, Karen Olsdatter, Søren Berntsen, Hans Lund Linaae og Even Sørensen, alle i Langesund.
Død 19.aug.1844 i Brevik, 69 år gl.
Gift 1.- i Brevik 21.juni 1798 (hjemme i huset) med mestersmed ZACHARIAS JENSEN, dpt. i Brevik
Dom.13p.trin.(august)1763, -gravl. 2.juli 1804, 41 år gl.; sønn av smed Jens Halvorsen og hustru Annichen
Jacobsdatter i Brevik.
I folketellingen 1801 finner vi familien under nr.219 i Brevik: Zacharias Jensen, 40 år, huseier, borger og
smed, hustru Anne Dorthea Ravn, 26 år, datter Anniken 3 år. En tjenestepike. Losjerende personer: Jacob
Jensen, mannens bror, 56 år, smedsvend, Ole Gundersen, smeddreng, Kirstine Bertelsdatter, konens søster, 16 år .
Gift 2. – i Brevik 19.april 1805 med organist og skolelærer OLE POULSEN, f.ca.1767, -gravl.17.mai 1813
i Brevik, 44 år gl. I 1801 finner vi ham på Kongsberg som lærer ved den danske skole.
I første ekteskap en datter, i annet 5 barn:

6abbcB. ANNIKEN ZACHARIASDATTER, dpt.2.mai 1799 i Brevik.
Konfirmert 1815 og flyttet 1821 til Christiania som tjenestepike.
Ved vielsen heter det: der siden hun i afvigte sommer forlod sin tjeneste hos Kapitain Colbjørnsen har opholdt
sig hos sin kjæreste…
Gift 1.-i Christiania (Garnison) 11.jan.1828 med jeger nr.17 av norske gevorbne Jægercorps
10de Kompagnie JENS BØRRESEN, dpt.15.des.1793 i Høland; sønn av Børge Christiansen og Kari Jørgens-
datter. (Konfirmert 1813 i Akers kirke).
Anniken nedkom i Lakkegaden med et barn 20.nov.1826, som døde dagen etter og hvis far var Jens B.
Anne Dorthea, uægte
Forældre: Pigen Anneken Zachariasdatter der først har tjent hos Kapitain Colbjørnsen og gjorde barsel
hos barnefaderen efter egen tilstaaelse Ungkar Jäger No 17 1.Comp.Jens Børresen der lover at ægte Pigen
barnet hjemmedøbtes den 20de Nov: af gjordemoder Christine Herbrandsen i foreldrenes nærværelse, men
døde 14 timer efter fødselen den 21.Nov førend hjemmedaaben kunde stadfæstes. Forældrene ere copulerede
den 11.Jan.1828.
Ved folketellingen 1865 finner vi på Hammersborg Torv, gårdsnr.7, Aniken Christensen, enke,
”har Hjælp af Fattigcassen”, 74 år og født i Brevik. Aldersangivelsen er fullstendig feil, men
ettersom hun har som losjerende ”Sina Andrea Paulsen”, pige, 56 år, f. i Brevik, er vi likevel
kommet til riktig adresse.

6bbbcB. POUL ZACHARIAS POULSEN, skipsfører i Brevik.
Dpt. i Brevik 31.jan. 1806, -død 10.des.1862, nærmere 57 år gl.:Blev taget over bord af en
Braadsø udenfor Straaholmen. Funden drevet i land i Nærheden af Nevlunghavn og blev
Begravet ved Berg Kirke 4.marti 1863.
Var matros 1833, styrmann 1845 og skipsfører i 1851.
Gift 1.- i Brevik 10. Jan. 1833 med MAREN KIRSTINE LARSDATTER GRØNNERØE, dpt.13.
mai 1808 i Brevik, -død der 9.mars 1851, 43 år gl.; datter av graver Lars Larsen Grønnerøe
og 2. hustru Inger Andersdatter Stulen.
Gift 2. –i Brevik 22.des.1851 med Madame JOHANNE AAS, f.6.okt.1811 i Brevik,-død der 16.
sep.1869, ”58 år gl.”; datter av Konrad Fredrich Dahl og hustru Marte Larsdatter. Hun var
enke etter styrmann Hans Andreas Aas som hun hadde ektet i 1833.
I første ekteskap 2 barn:

1. OLALIA POULINE POULSEN, f. 1.nov.1833 i Brevik.
I 1865 i brorens husstand og ugift.
”Ottilia P. Paulsen”, pige, 35 år, bopel Brevik, emigrerte 30.juni 1871 via Kristiania til Chicago.

2. LAURITZ POULSEN, skipsfører i Brevik, senere konsituert tollrorskarl.
f.11.okt.1836 i Brevik.
Gift i Gjerpen 30. Okt.1864 med CLARA INGERINE FOSS f.1841 på Fossum i Gjerpen,
datter av kontorbetjent ved Fossum Verk John Foss og hustru Karen Sørine Konradsd .Dahl.
I 1865 finner vi dem bosatt i nordlige byrode, gårdsnr.20b, med en tjenestepike. I 1885
bosatt på Øen, nr.100. Lauritz er da konstit. tollrorskarl.
Barn:

A. Paul Mathias Poulsen, f.10.sep.1865,-død 15 juli 1867, 1år og 11mnd. gl..

B. Karen Johanne Poulsen, f.1868, -død 28.feb.1869, 7 mnd. gl.

C. Karen Johanne Poulsen, f.1870, -død 31.mai s.år, 4 mnd.gl.

D. Clara Poulsen, f.1871.

E. Pouline Marie Poulsen, f.1874.

F. Luis Hjalmar Poulsen, -død 10.nov.1876, 40 dager gl.

F. Jenny Poulsen, f.1878.

G. Einar Poulsen, f.1881.

6cbbcB. BERTEL RAVN POULSEN, bakermester i Brevik.
Dpt. 21.mai 1807 i Brevik, -lever 1885.
Han var i lære hos bakermester Schoubye 1826-31, og fikk 3.feb.1835 borgerskap som
Bakermester i Brevik.
Gift i Brevik 5.mars 1835 med INGEBORG KIRSTINE GRØNNERØE, f.1815,-død 7.okt.1858 i
Brevik, 43 år gl.; datter av ovennevnte graver Grønnerøe i Brevik.
I 1865 finner vi Poulsen som enkemann i Øe-roden nr.14 med 7 barn. I 1885 er han bosatt
På Øen nr.112.
Barn:

A. ANETTE OLALIA POULSEN, f.30.mai 1835 i Brevik, -død 30.jan.1881 s.st., 46 år gl.
Gift 3.april 1859 i Brevik med baker CARL JOSEPH TEODOR BERGSTRØM, f.1824 i Gøteborg,
død 8.mai 1905 i Brevik, 76 år gl.; sønn av underoffiser Jonas Bergstrøm.
I 1865 finner vi ekteparet bosatt i Søndre Rode med 4 barn og husjomfru. I 1885 er
Bergstrøm bolagsbestyrer i brennevin, enkemann med 3 barn hjemme. I 1900 er han restau-
ratør og har hos seg barna Mina og Albert.
Barn:

1. JOHANNE FREDRIKKE BERGSTRØM, f.16.des.1859 i Brevik.
Gift ca.1886 med postmester i Brevik JENS SEVERIN ASCHEHOUG, f.19.okt.1838 i Brevik,
sønn av Hans Hammond Aschehoug og hustru Bodil Gasmann Darre.
Aschehoug var gift 1.-ca.1869 med Beate Emilie Kiellerud – 4 barn.
I 1900 finner vi Aschehougs bosatt på Øen med hans 3 barn fra første ekteskap og felles-
Barna: Carl Gustav f.16/3-87, Johan Severin f.25/8-89, Torkild f.28/4-91 og Anne Kathrine f.
28/3-95. I tillegg 1 tjenestepike.

2. JOHAN BERTEL BERGSTRØM, f.1.mai 1861 i Brevik, død 27.okt.1940 i Skien.
Gift med ANNA ELISABETH, f.23.des.1854, -død 25.des.1908.
Barn:

A. ANETTE RAVN BERGSTRØM, f.1.sep.1883, -død 31.okt.1950 i Skien.
Gift med slaktermester i Skien HANS CHRISTIAN CARLSEN, f.12.apr.1869, -død 2.okt.1924;
sønn av slakter Carl Carlsen Redisch i Hjellegt. og hustru Laurense Christine Wahlberg.
I ekteskapet flere barn.

3. INGEBORG CHRISTINE BERGSTRØM, f.11.nov.1862 i Brevik. Hjemme i -85.

4. WILHELMINE LAURA BERGSTRØM, f.8.sep.1864 i Brevik.
Hjemme hos faren i 1900. Ugift.

5. CARL AKSEL BERGSTRØM, f.29.april 1866 i Brevik.
I 1900 postassistent ved jernbanen, bosatt på Haraldstad i Jevnaker. –Ugift.
Gift i Kristiania (Paulus) 12.feb.1901 med EMILIE KONSTANSE ERIKSEN, f.23.aug.1876 i Brevik;
datter av skipsfører Petter Eriksen på Øen og hustru Amalie Larsdatter Rakkestad.
Barn: Bety Ravn f.4.mai 1901 (Toftesgd.30, Paulus) og Elsa Helene f.16.apr.1909.

6. ALBERT BERGSTRØM, f.1870 i Brevik. I 1900 hjemme og styrmann.
Skipsfører i Brevik.

B. INGER LAURINE POULSEN, f.28.feb.1837, -ugift og hjemme i 1865.
Gift ca.1866 med skredder LARS JOHAN ANDERSEN, f. 1839 i Sverige.
Ekteparet flyttet omkr.1873 til Larvik, hvor vi i 1900 finner Andersen bosatt som enkemann og fhv.
skredder i Brandvagtgaten med sønn og svigerdatter.
Barn:

1. AGNES MARIE ANDERSEN, dpt.10.juni 1867 i Brevik.

2. BERTEL RAVN ANDERSEN, f.11.feb.1869 i Brevik.
Gift 7.jan.1892 i Larvik med BERTHE TORINE LARSEN, f.25.juli 1870 i Larvik; datter av arbeider
Ole Larsen (Egenæs) og hustru Marie Margrethe Andersdatter.
I 1900 er ekteparet bosatt i Øvre Bøgeli Gade med 4 barn; Bertel Ravn er møllearbeider.
Barn: Ole Ravn 1892, -Ingerid Magdalene 1893, -Bjarne 1895, -Trygve 1899.

3. BERNT MARTIN INGEBORGIUS ANDERSEN, dpt.14.juli 1872 i Brevik.

4. EGIL FRITZ ANDERSEN, f.12.aug.1877 i Larvik.
Gift ca.1898 med OLUFINE KRISTIANE, f.1878 i Brunlanes.
I 1900 bosatt i Brandvagtgaten i Larvik; Egil er matros.
Sønn: Einar Ravn f.1899.

C. BERNT INGVARD POULSEN,f.12. mai 1838, -i 1865 sjømann og ugift.

D. POUL OLAUS POULSEN, matros og sjømann i Brevik.
f.19.apr.1840 i Brevik, -død der 16.apr.1925 på Berget av uremi, 85 år gl.
Gift ca. 1881 med OLALIA PETRINE AALTVEDT, f.ca.1859 i Brevik., datter av matros
Niels Isachsen og hustru Karen Marie. Ved folketellingen 1885 finner vi dem bosatt på Øen
nr.110 b. med to barn.
I 1900 er de bosatt på Bjerget, Den gamle bydel (nr.116), hos konens mor, Karen Marie Altvedt,f.1825.
Barn: Dordi f.1882 og Bernt f.1884.

E. JENS ANDREAS POULSEN, f.30.jan.1842,-død i Brevik 16.mars 1875 av nyre- og hjertesykdom, 33 år
gl.sjømann.

F. LARS POULSEN, brennevinshandler og handelsborger i Brevik f.26.nov.1847 i Skien, -død 15.sep.1935 i Brevik.
Gift med enke NICOLINE OLSDATTER, f. 9.jan. 1840 i Tjose, -død i Brevik 18.aug.1908, datter av Ole Eieløkka ved Larvik.
Hun gift 1.-med brennevinshandler Nils Sørensen, f.ca.1822 i Eidanger.
Ved folketellingen 1885 finner vi ekteparet i Brevik med 4 felles barn samt Nicolines datter Simma Sørensen, f.1865 i Brevik( gift Rohde).
I 1900 er familien bosatt i Den Gamle bydel, nr.43 med 3 hjemmeværende barn og en tjenestepike.

Barna var:

1. JOSEPHINE CHRISTINE POULSEN, f.1871 i Brevik.

2. OLUF RAVN-POULSEN f. 14.nov.1874 i Brevik, -død 10.okt.1947. Skipsfører.

3. LOUIS HJALMAR POULSEN, død i Brevik 10.nov.1876, 40 dager gl.

4. BORGHILD ALVILDE POULSEN, f.7.aug.1877,-død 5.juli 1976.
I 1900 ekspeditrise i manufaktur.
Gift med seilmakermester EDVARD AASOLDSEN, f.25.feb.1880, -død 9.apr.1923; sønn av los Edvard Aasoldsen og hustru Gurine, Brevik.
Barn: Ruth Ravn Aasoldsen f. 21/2-1906 i Brevik.
Gift 11. juli 1930 i Brevik med Ing. Ninis (Ninnis) Efraim Larsen, Stathelle f. 30/10-1893 Brunlanes, s.a. skipsreder Nils Herman Larsen.
(Forrige linje rettet etter email fra Trine Ruth Larsen av 19/4-2020 og etter selvsyn i kirkeboka av Gard Strøm.)

Edvard Nikolai Ravn Aasoldsen f.20/11-1907. Stuert.
Gift 28.okt.1939 i Brevik med Agda Olinda Funnemark f. Christoffersen, f.28.nov.1906 i Bamble, datter av vognmann Ole Christoffersen.

Lars Ravn Aasoldsen f.24/4-1913

5. LOUIS POULSEN, f.1879. –I 1900 handelsbetjent i kolonial.

G. MARTIN POULSEN, f.14.des.1851 i Brevik, – i 1865 sjømann.

H. ANNE DORTHEA RAVN POULSEN, f.20.apr.1855 i Brevik..
Gift i Brevik 7.juli 1878 med GUNNERIUS KNUDSEN, f.2.okt.1853 i Lier, sønn av Knud Ellingsen Dragseje.
Ved folketellingen 1900 finner vi dem bosatt i Hovedbyen i Kragerø, husnr.194a.
Knudsen er skredder, hustru husmoder Anna Ravn Knudsen og 4 barn.
Barna var:

1. INGEBORG KRISTINE KNUDSEN, f.22.juni 1879 (Engen 18, Trefoldighet) i Kristiania.

2. KNUD BERTEL RAVN, ekspeditør ved vinhandel.
f.29.juni 1881 i Kristiania (dpt.7/8 Jacob), -konf.1897 i Kragerø.
Gift i Nordstrand 30.des.1906 med RAGNA MARIE JOHANNESEN, f.1880 i Fr.hald; datter av
Skipsfører Johan Emil Johannesen.

3. IVER NICOLAI KNUDSEN f.11.okt.1883 i Kragerø.

4. GUTTORM RAVN KNUDSEN f.1885.

5. IVAR GUTTORM RAVN KNUDSEN f.27/11-1887.

6. INGEBORG NIKOLINE KNUDSEN f.26/5-1890.

7. ARNE SIGURD HEIBERG KNUDSEN f.7/3-1893.

8. ERLING NILS DRAG KNUDSEN f.25/8-1896.


6dbbcB. GURINE MARIE POULSEN dpt.2.mars 1809 i Brevik.
Konfirmert 1829 i Brevik.
Ved folketellingen 1865 finner vi Marie G. Poulsen som husholderske hos den ugifte fraktemann Peder Pedersen i Søndre Rode, gårdsnr.61b i Brevik; hun er 57 år og ugift.
I 1885 er Marie Poulsen tjenestepike hos Anne Thrane i Brevik.

6ebbcB. JENSINE ANDREA POULSEN, f.2.sep.1810 i Brevik.
Konfirmert 1829 i Brevik.
Finnes 1865 losjerende hos sin halvsøster i Christiania: ”Sine Andrea Paulsen”, 56 aar – pige.
Ved folketellingen 1875 er hun tjenestepike hos understasjonsmester Karl Fram og hustru i Hospitalsgaten 4A.

6fbbcB. ANNE DORTHEA POULSEN, f.3.okt.1812 i Brevik, -død der 13.mars 1815, 2 ½ år gl.

5cbcB. KIRSTINE BERTELSDATTER RAVN, dpt. 28.aug.1785 i Langesund, -levde 1865.
Hun ble konfirmert 6.apr.1800 i Brevik kirke, og var 1801 i huset hos sin søster og svoger samme sted.
Vi finner Jomfru Stine Ravn som kommunikant i Langesund fra 1806 –1820, men senere har hun flyttet til Christiania, hvor vi finner Jfr. Kirstine Ravn som fadder i Domkirken 3.juli 1831 for
pottemaker Joachim Monrad og Karen Sophie Hansdatter Grams sønn Johan Karelius.

Ved folketellingen 1865 finner vi Jomfru Kirstine Ravn bosatt i Kongensgt.13 hos enkefru Marie Abel.


2C. JOHANNES MORTENSEN SAHLING, løytnant i marinen, kaperkaptein og losoldermann i Brevik.
f.ca.1683, -gravlagt i Brevik 3.april 1743, 60 år gl.
Gift 1.- i Holland? ca.1710 med CATHARINA JACOBSDATTER BLAUVE, f.ca.1683, – gravlagt i
Brevik 23.juni 1741, 58 år gl.
Gift 2.- i Brevik 29.des.1741 med MAREN JENSDATTER, f.ca.1724, -gravl.i Brevik 24.mars 1752, 28 år gl.
Hun inngikk antakelig nytt ekteskap i Brevik 1745 med gullsmed Emanuel Andersen Trane (1707-55) fra Arendal.
Johannes Sahling ser ut til å ha kommet til Langesund ved utgangen av den store nordiske krig, for så i 1720/21 å nedsette seg i Brevik. Den 10.mai 1721 ble han utnevnt til losoldermann over
Langesund og Brevik med 12 loser under seg og i en fortegnelse over Loots Reglement og Roulle For Det Syndenfieldske Norge Anno 1732 heter det flg: Oldermand Johannes Mortensen Salling fød Vester Riisøer ved Mandal, andsat 10.5.1721, 46 år, bor udi Brevig, tjent til sjøs fra barnsben, været Maanedsleutnant i siste krig. I 1736 fikk han kgl. bevilling på fortøyningsringer i Skiensfjorden. Han hadde anbragt en rekke ringer på distansen Langesund – Porsgrund, til sammen 36 i tallet, som han dels hadde forpaktet av grunneierne, dels mot godtgjørelse fikk lov til å nedsette. Han fikk i den anledning rett til å kreve avgift av fartøyer som passerte, enten de benyttet ringene eller ei.
Sahling vedla sin ansøkning om ringeprivilegiet en meget interessant beretning om sitt bevegede liv til sjøs som kaperkaptein og i marinen under den store nordiske krig. Ved hans død gikk ringeprivilegiet over til Brevikskjøpmannen Jacob Nielsen (Leerstang).
Det ble 28.juli 1741 holdt skifte etter Sahlings hustru Catharina Blauve.
Stervbohuset med 2 kakkelovner, brygge, bolverker og alt tilbehør, ”alt befindendes i temmelig god stand”,
ble vurdert til 351 dlr. Løsøret ble anslått til 80 daler, slik at boets samlede inntekt kom opp i 430 rdlr.
Foruten en god del gjeld til lokale kjøpmenn beregnet Sahling omkostningene ved hustruens gravferd til
ca. 65 rdlr., men ville av kjærlighet til sine barn og deres arv nøye seg med en godtgjørelse på 40 rdl.
Boets beholdne formue utgjorde 206 rdlr., hvorav Sahling tilkom det halve, sønnen 68-2-16 og datter
en 32-1-8. Disses arv ble inntil videre stående i huset, ettersom begge var bosatt i Holland.
Etter Johannes Sahlings død ble det 13.mai 1743 avholdt auksjon i Brevik. Huset på Sylterøen ble solgt til høystbydende, skipper Anders Winstrup, for 272 rdlr.
Sahlings unge enke kjøpte en del løsøre.

I første ekteskap kjennes 4 barn:

3aC. SIBILLE JOHANNESDATTER SAHLING, f.o.1711.
Hun sto fadder i Brevik 23.juni 1726 for Anders Trundhiems datter.
Ved skiftet etter moren sies det at hun er gift med HANS OLSEN og at ekteparet er bosatt i Holland.

3bC. JOHANNES JOHANNESEN SAHLING, f.ca.1715.
Ved skiftet etter moren er han angitt å være 26 år gl. og til sjøs fra Holland ”udi orlog”.

3cC. MORTEN JOHANNESEN SAHLING, dpt. i Bamble 16.juni 1720 med faddere: Henrick Hanssen, løytnant Anders Andersen, Peder Lund og Sibille Mogensdatter.

3dC. JACOB JOHANNESEN SAHLING, dpt.20.jan.1724 i Brevik med faddere: Mad.Arnotts bar det, Eva Josten Petter Ferrøes, Madselle Margrethe Niels Jostens datter, Monsr.Testmand, Niels Hansen og Monsr. Willum Schudtz.
Løytnant Sahlings sønn ble gravl. i Brevik 7.mars 1725, 1 år gl.


2D. ALETH MORTENSDATTER SAHLING, f.ca.1695, – gravl. 9.okt.1769 i Langesund, 74 år gl.
Gift i Langesund 2.aug.1714 med ALBRET DIDRICHSEN KYTMEJER, dpt.9.feb.1690 i Bergen; – gravlagt i Bamble 3.des.1746, nærmere 57 år gl.; sønn av kjøpmann Didrich Albertsen Kytmeier (1656-1706) og hustru, bryggerdatteren Emerentze Davidsdatter Pegel (d.1716, hun gift 2.-1707 med kjøpmann Poul Henric Hammel).
I fortegnelsen over loser anno 1732 heter det flg: Albret Didrichsen fød i Bergen, ansatt 10.5.1721, 41 år, gift, Bor i Langesund, tjent til sjøs 19 år, tjent i krigen 5 år.
Som enke finner vi Aleth Mortensdatter bosatt hos sin datter Susanna og svigersønn Johan Erboe i Langesund; i 1763 nevner fogderegnskapene at hun er ”gammel og skrøbelig”.
I ekteskapet 8 barn:

3aD. KAREN ALBRETSDATTER KYTMEJER, dpt. i Bamble 13.jan.1715 med faddere: Henrick Hanssen, Hans Lund, Sibille Mogensdatter, Amborg Christensdatter.
Gravl. i Langesund 1.sep.1758, 43 år og 9 mnd. gl.
Hun nedkom 1743 i Langesund med en sønn Peter, dpt. i Bamble 1. september. Barnefaren var Peter Bøyesen, som 22.mars 1743 sto offentlig skrifte i Kragerø; Karen Albretsdatter 5. April s.år.
Denne sønn, Peter Petersen, ble gravl. i Bamble 30.okt.1751, 8 år gl.
Gift i Bamble 19.mai 1749 med snekker i Langesund ENOCH GREEN RASMUSSEN (EMBORG), f. ca.1722, -gravl. i Langesund 28.feb.1766, 44 år gl.
Green inngikk nytt ekteskap 27.juni 1760 med pigen Maren Margrethe Mechlenborg, f.ca.1728, gravlagt i Langesund 29.mai 1788, 60 år gl. Barna i dette ekteskap var:
-Karen, dpt. 23. nov.1760 i Langesund.
-Ingeborg Green, dpt.25.juli 1762. Gift i Langesund 7.des.1783 med Frederich Christian Engebretsen Knoff (1748-1812), snekker i Langesund.
3 sønner:
-Enoch 1784, Engebret 1790 og Ole Henrich 1797-1801.

-Karen Green, dpt.1.juli 1764, -gravl.11.juli s.år.
-Enoch Green, dpt.15.des.1765.
Karen Albretsdatter Kytmejer hadde i sitt ekteskap flg.barn:


1. ANNE MARIA GREEN, dpt. i Bamble 28.sep.1749.
Konfirmert i Langesund 6.okt.1765.
Uekte datter Anne Cathrine, dpt. i Gjerpen 23.feb.1774 med faddere: Themsens kone Anne Maria Erboe, Themsen, Poulsen, Erboe. Barnefar utlagt å være Jens Glerup.
Uekte sønn Enoch Green, dpt.25.apr.1775 i Gjerpen og gravl.27.mai s.år, hvis far ble utlagt å være Anders Lessøe, ”en søfarende”.
Gift i Gjerpen 6.jan.1776 med skomaker JENS CHRISTIAN THESTRUP på Bratsbergkleven, f.ca.1750. Ektefellene flyttet ganske snart til Moss? I 1801 finner vi Thestrup som skomaker
og enkemann, bosatt i Kongensgt.74, Moss, med sine to barn.
Testrup ble som enkemann trolovet i Moss 12.aug.1790 med Boel Kirstine Lang. At ekteskapet ikke ble noe av ser vi da hun pige i Moss, død der 16.jan.1799 av tæring, 50 år gl.
Barn:

A. KAREN MARGRETHE THESTRUP, dpt.18.apr.1776 i Gjerpen, -gravl. i Skien 6.aug. s. År.

B. CHRISTIAN PETER THESTRUP, skomaker i Moss.
Dpt.29.juni 1779 i Moss.
I 1801 utkommandert matros, 22 år gl.
Gift i Moss 22.okt.1815 med INGER DORTHEA OLSDATTER, f.ca.1769 og 46 1/2 år ved bryllupet..
Datter:

1. ANNE MARIA THESTRUP, f.12.nov.1816 i Moss.
Gift i Moss 10.mai 1844 med ANDERS ENGEBRETSEN, f. 7.mars 1815 i Moss; sønn av
Engebret Christophersen og hustru Ingeborg Jonsdatter.
Engebretsen er 1865 feiersvend og ektefellene er bosatt i Storgaten i Moss.
Barn: Christine Dorothea f.29.des.1843, Christine Dorothea, f.13.juni og død 7.aug. 1845.
Mathias f.27.juni 1846, Peter Christian, f.27.des.1849, Inger Andrine Marie, f.13.aug.1851,
Andrine Marie f.3.mars og død 19.nov. 1856 og Ludvig f.1858.
Av barna var eldste og yngste sønn hjemme i 1865.

C. KAREN MARGRETHE THESTRUP, f.ca.1785, -gravl.14.juli 1809 i Moss, 24 år gl.
I 1801 hjemme og 15 år gl.
Konfirmert 31.okt.1802, 17 1/2 år gl.

2. ALETH ENOCHSDATTER GREEN, dpt.31.okt.1751 i Bamble med faddere: Jomfru Karen Fiuren,
Jomfru Mette Grubbe, Msr . Jens Ravn, Msr. Jørgen Petter Siverts, Msr. Jens Christensen Thiis, alle
i Langesund.
Gravl. i Langesund 10.jan.1764, 12 år og 3 mnd.gl.

3. KIRSTINE ENOCHSDATTER GREEN, dpt. og stadfestet 17.mars 1754 i Bamble med faddere:
Helvig Kierchetorp, Zebella Albretsdatter, Johan Erboe, Jens Ravn, Amdi Kielsen, alle fra Langesund.
Begr.16.april s. år i Langesund.

4. RASMUS ENOCHSEN GREEN, dpt.25.mai 1755 i Bamble. Ant. død som barn.


3bD. SUSANNA ALBRETSDATTER KYTMEJER, dpt. 18.sep.1718 i Bamble med faddere: Chisten Anders Jensens, Sofia Christine Hauritz, Frantz 0lsen, Lorentz Pedersen, Lars Andersen.
Død 29.april 1765 i Langesund, 46 ½ år gl.
Gift i Bamble 23.sep.1742 med JOHAN JØRGENSEN ERBOE, dpt. i Skien 12.aug.1720, -gravlagt i Langesund 17.des.1762, 42 år gl.; sønn av tømmerfogd og borger i Skien Jørgen Johansen Erboe og hustru Anne Henrichsdatter Schiltroed.
I ekteskapet 7 barn.

3cD. DIDRICH ALBRETSEN KYTMEJER, dpt.18.feb.1721 i Bamble med faddere: Mad. Mette Henrick
Hanssens, Giedse Cathrine Malmøe, Christen Ottesen, Herman Grubbe.
Konfirmert i Bamble 4.okt.1739. Trolig utvandret til Holland.

3dD. EMERENTZE ALBRETSDATTER KYTMEJER, dpt.21.juni 1722 i Bamble, -gravl. i Langesund 5.apr.1765, nærmere
43 år gl. og ugift. (Kirkebok har ”38 aar”).
Konfirmert i Bamble 6.okt.1743.
Hun losjerte 1762 hos Peder Sørensen i husstand nr.23 i Langesund.

3eD. HELVIG ALBRETSDATTER KYTMEJER, dpt.26.des.1724 i Bamble med faddere: Mallene Lund,
Berte Nic. Hamers, Niels Kierchetorp, Ole Gymble.
Konfirmert i Bamble 6.okt.1743. Mer vites ikke.

3fD. MORTEN ALBRETSEN KYTMEJER, dpt.13.juli 1727 i Bamble med faddere: Chistine Giømble,
Anne Hansdatter, Henrick Hanssen, Christopher Hartmann, Peter Christian Flod.

3gD. SIBYLLE ALBRETSDATTER KYTMEJER, dpt.22.mai 1729 i Bamble med faddere: Mad.Karen Lund
Mademois. Ellen Hamer, Hans Sivertz, Jørgen Erboe, Peder Juel.
Gift i Langesund 30.des.1755 med smed RASMUS POULSEN HØYER,f.ca.1727,-gravl. i Langesund
15.jan.1763, 36 år gl. (Ant.dpt.22.sep.1726 i Højerup, Præstø i Danmark, sønn av Poul Rasmussen.)
I 1762 finner vi dem bosatt husstand nr.24 i Langesund.
Som enke nedkom Sibylle med en uekte sønn Poul, dpt.10.des.1769, hvis far ble utlagt å være den 25 år
gamle matros Rasmus Pedersen fra København, ” som forgangen vinter var over i Langesund”.
Skiftet etter Rasmus Poulsen Høyer ble avholdt i Langesund 1.aug.1770. Boets inntekt og utgifter
balanserte med rdlr.37-0-9.
I ekteskapet 4 barn:

1. KAREN RASMUSDATTER HØYER, dpt. 25.jan.1756 i Langesund, -gravl. i Skien 22.aug.1786
med to små klokker, 32 år gl.
Konfirmert 1773 i Skien.
Gift i Skien 7.apr.1784 med SIMON TRULSEN, dpt. 28.feb.1751 i Skien og sønn av Truls Stolmager.
Barn: Truls Simonsen, dpt. i Skien 24.nov.1784, -begr.25.okt.1785.
Rasmus Simonsen, dpt. i Skien 15.aug.1786.

2. ALETH KIRSTINE RASMUSDATTER HØYER, dpt. i Langesund 1.nov.1757, -fra Langesund, døde i sygehuset
og gravl. i Gjerpen 2.juli 1779, ”18 aar ”.

3. POUL RASMUSSEN HØYER, dpt.19.april og gravl.13.mai 1761 i Langesund.

4. ALBRET RASMUSSEN HØYER, dpt. i Langesund 6.juni 1762. Levde 1770.

3hD. ALETH ALBRETSDATTER KYTMEJER, dpt.26.des.1731 i Bamble med faddere: Marine Grubbe,
Malene Malmøe, Clas Grubbe, Arne Sørensen.
Konfirmert 6.okt.1748 i Bamble. Mer vites ikke.


webmaster@grenlandslekt.no