Grenland Ættehistorielag

| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Hedersprisen 2004


Hedersprisen 2004 gikk til ekteparet Gunlaug og Torbjørn Aasetre fra Bassebo i Langangen. De har tilsammen gjort mer enn 50 års
innsats for Grenland Ættehistorielag. De har sittet like mange år i styret, som formann, sekretær, viseformann og kasserer.
Det er tvilsomt om det hadde vært noen forening uten disse. De var med i interimstyret, som i 1973 la grunnlaget for opprettelsen av det
som skulle bli Grenland Ættehistorielag. Vi gratulerer!


Gunlaug og Torbjørn Aasetre flankert av leder i hederspriskomi-teen, Thor Wølner Gundersen og leder i G.Æ.,  Per Stian Bjørnø Kjendal.