Grenland Ættehistorielag

| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Hedersprisen 2006


Ved tildeling av Hedersprisen for 2006, gikk komiteen enstemmig inn for å gi prisen til Statsarkivet på Kongsberg. Statsarkivets velvilje og service-innstilling har vært avgjørende for Grenland Ættehistorielags arbeid med å opprette et eget arkiv som er skreddersydd for våre distrikter. Vi har hatt full tilgang til alt vi ville filme, og de har sågar lettet arbeidet med å få filmet arkivstoff andre steder. Det er ikke bare Nils Johan Stoa og Kjell Kleivane, som har vært våre fremste kontakter, men hele staben har del i denne prisen. Deres service-innstilling og vennlighet bør være et eksempel til etterfølgelse. Vi gratulerer!


Varamedlem Harald Valstø Eikland, styremedlem Kersti Sorter, Kjell Kleivane, Nils Johan Stoa, lederen i hederspriskomiteen, Thor Wølner Gundersen og styremedlem Terje Rehn Holm.Johnsen.