Grenland Ættehistorielag

| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Hedersprisen 2011


Hedersprisvinneren for 2011 er Gard Strøm. En allsidig kar som driver på både som musiker og bygdebok-forfatter. Han startet opp i 1989 med å registrere folk og gårder i Gjerpen, med tanke på å gi ut en skikkelig bygdebok. Vi hadde allerede en bygde-bok som tok for seg den historiske delen, men det som dreide seg om slektshistorie, manglet fullstendig. Så han satte i gang og har pr. i dag gjort seg ferdig med godt over halvparten av alle gårdene og plassene. I tillegg har han skrevet av, og gjort tilgjengelig et utall kilder, fra ikke bare Gjerpen, men flere andre områder i Telemark. Alt dette ligger til gratis bruk på hans hjemmeside. Han har også bidratt med stoff til Ætt og Annet i en årrekke, ved siden av å ha vært medlem av styret. Vi gratulerer! Link til hans nettsted: www.gamlegjerpen.no.


Gard Strøm fikk her overrakt prisen av hederspriskomiteens leder, Thor Wølner Gundersen.