Grenland Ættehistorielag

| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Hedersprisen 2017Vedkommende prisvinner for 2017 er ansvarlig for nettversjonen av Kviteseid soga, hvor han har detaljert, feilretta og oppdatert manuelt det som tidligere var innsamlet av forskjellige personer, gjennom mange år. Dette har han holdt på med siden 2009. Han har dessuten vært med på å utvikle programmet som er i bruk.

Som vi nå har fått demonstrert her i kveld, er Kviteseidsoga for nett helt grei å bruke og burde være til inspirasjon for, og bli brukt av slektsinteresserte som kan ha slektsrøtter fra Kviteseid.
Og det er nettopp det hedersprisen handler om: "
Personer/ organisasjoner som har gjort en innsats utover det vanlige for å fremme slektsforskningen i vårt område."
Selv om ikke vi holder våre møter på Kviteseid bibliotek, bør vi vel, slektshistorisk sett, nesten også kalle Kviteseid for "vårt område".


Som mottager av årets hederspris 2017, ble enstemmig valgt: Geir Håkon Eikland som er bosatt på Gulset.
(G.S.)

Geir Håkon Eikeland
Grenland Ættehistorielags hederspris gikk i 2017 til Geir Håkon Eikeland. Overlevert av komiteens leder det året, Gard Strøm.