Grenland Ættehistorielag

| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Hedersprisen 2019


Begrunnelse:

Pga en forsinkende pandemi, har det tatt oss 3 år å endelig kunne overlevere Hedersprisen til 2019’s utvalgte mottager.
Han begynte tidlig å interessere seg for slektsforsking og historie. Hans utdannelse består hovedsakelig av en mastergrad i historie ved Universitet i Oslo (2007). Han var redaktør av «Gjallarhorn» fra 2003 – 2009. Deretter var han en av to redaktører i «Slektshistorisk Tidsskrift» i tiden 2009 - 2014. Han har gjennom flere år skrevet utallige gode artikler, publisert i «Gjallarhorn» og andre steder.
Han var tidlig ute med å etablere egen hjemmeside på Internett, hvor han la ut avskrifter av gamle kilder, som han selv hadde tolket. Dette siste forteller at han var tidlig ute med å lære seg å lese gotisk håndskrift.

I dag er han ansatt i Arkivverket avd. Riksarkivet, Oslo hvor han startet 1. sept. 2008 som underdirektør. Dette var han t.o.m. 2015. F.o.m. 2016 har han vært seniorrådgiver og har primært arbeidet med publisering og tilrettelegging
av skanna arkivmateriale i Digitalarkivet. Vi kan trygt si at her har vi rett mann på riktig hylle!

Hedersprisen fra Grenland Ættehistorielag 2019 gikk til Kristian Hunskaar!


Grenland Ættehistorielags hederspris gikk i 2019 til Kristian Hunskaar. Flankert av komiteens leder det året, Gard Strøm og Ættelagets leder Terje Rehn Holm-Johnsen.