| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Styremedlemmer 2017/ 2018

| Statutter for Grenland Ættehistorielag |


Gjeldende styre og komiteer 2017/ 2018.

Verv Navn
Leder Kari Aabelvik
Styremedlem - Sekretær Audhild Dahl
Styremedlem - Nestleder Liv Kongsvoll Pettersen
Styremedlem - Kasserer Sven Erik Langseid
Styremedlem Bjørn Bergan
Styremedlem - Arkivar Terje Rehn Holm-Johnsen
Styremedlem - Web og PR ansvarlig Gard Strøm
Varamedlem Jan Christensen
Varamedlem Elbjørg Bakke

Epost: grenlandslekt@gmail.comKomitéer valgt på årsmøtet 2017

Revisorer
Tor Ellefsen
Tore Granly

Kaffekomite
Liv Kongsvold Pettersen
Egil Borse-Svendsen
Unni Knutsen
Anette Bråten

Valgkomite
Terje Rehn Holm-Johnsen
Egil Borse-Svendsen
Ragnar Kjær

Hederspriskomite
Thor Wølner Gundersen
Gard Strøm
Per Stian Bjørnø Kjendal
Redaksjonskomite
Jan Christensen
Terje Rehn Holm-Johnsen
Gard Strøm
Monica Hegglid Berthelsen


Postadresse:
Grenland Ættehistorielag c/o
Kari Aabelvik
Løvsjø terrasse 12
3943 Porsgrunn
Epost: grenlandslekt@gmail.com

webmaster@grenlandslekt.no