| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Styremedlemmer 2018/ 2019

| Statutter for Grenland Ættehistorielag |


Gjeldende styre og komiteer 2018/ 2019.

Verv Navn
Leder Kari Aabelvik
Styremedlem - Sekretær Audhild Dahl
Styremedlem - Nestleder Liv Kongsvoll Pettersen
Styremedlem - Kasserer Sven Erik Langseid
Styremedlem Bjørn Bergan
Styremedlem - Arkivar Terje Rehn Holm-Johnsen
Styremedlem - Web og PR ansvarlig Gard Strøm
Varamedlem Jan Christensen
Varamedlem Thor Wølner Gundersem

Epost: grenlandslekt@gmail.comKomitéer valgt på årsmøtet 2018

Revisorer
Tor Ellefsen
Tore Granly

Kaffekomite
Liv Kongsvold Pettersen
Egil Borse-Svendsen
Unni Knutsen

Valgkomite
Egil Borse-Svendsen
Ragnar Kjær
Unni Knudsen

Hederspriskomite
Gard Strøm
Per Stian Bjørnø Kjendal
Thor Wølner Gundersen


Redaksjonskomite
Jan Christensen
Terje Rehn Holm-Johnsen
Gard Strøm
Monica Hegglid Berthelsen


Postadresse:
Grenland Ættehistorielag c/o
Kari Aabelvik
Løvsjø terrasse 12
3943 Porsgrunn
Epost: grenlandslekt@gmail.com

webmaster@grenlandslekt.no