| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Styremedlemmer 2016/ 2017

| Statutter for Grenland Ættehistorielag |


Gjeldende styre og komiteer 2016/ 2017.

Verv Navn
Leder Kari Aabelvik
Styremedlem - Nestleder Bjørn Bergan
Styremedlem - Sekretær Audhild Dahl
Styremedlem - Kasserer Sven Erik Langseid
Styremedlem Ragnar Halvorsen
Styremedlem - Arkivar Terje Rehn Holm-Johnsen
Styremedlem - Web og PR ansvarlig Gard Strøm
Varamedlem Jan Christensen
Varamedlem Elbjørg Bakke

 


Epost: grenlandslekt@gmail.comKomitéer valgt på årsmøtet 2016

Revisorer
Tor Ellefsen
Åge Andresen.

Kaffekomite
Liv Kongsvold Pettersen
Egil Borse-Svendsen
Unni Knutsen
Liv Marie Skilbred Pettersen

Valgkomite
Liv Kongsvold Pettersen
Terje Rehn Holm-Johnsen
Egil Borse-Svendsen

Hederspriskomite
Jørn Olsen
Gard Strøm
Per Stian Bjørnø Kjendal
Redaksjonskomite
Jan Christensen
Terje Rehn Holm-Johnsen
Gard Strøm
Monica Hegglid Berthelsen


Postadresse:
Grenland Ættehistorielag c/o
Kari Aabelvik
Løvsjø terrasse 12
3943 Porsgrunn
Epost: grenlandslekt@gmail.com

webmaster@grenlandslekt.no