| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Grenland Ættehistorielags Hederspris

I 2003, i forbindelse med foreningens 30-års jubileum, ble det bestemt at foreningen skulle opprette en hederspris. Prisen skulle gå til institusjoner eller personer som har fremmet slektsforskningsinteressen i Telemark.
Prisen deles ut på foreningens julemøte. Prisen kan ikke deles ut til et sittende styremedlem, eller til en som sitter i hederspriskomiteen. Årsmøtet velger representanter til hederspriskomiteen. Enkelte år finner man, av forskjellige årsaker, ingen mottagere av prisen. Da blir det selvsagt ikke noen hedersprisutdeling dette året.

Nedenfor er linker til de ulike hedersprisvinnerene og hvorfor nettopp de ble valgt.


| Vinner 2003 | Vinner 2004 | Vinner 2005 | Vinner 2006 | Vinner 2007 | Vinner 2008Vinner 2009 | Vinner 2010
| Vinner 2011 | Vinner 2012 | Vinner 2013 | Vinner 2014 | Vinner 2015 | Vinner 2016 | Vinner 2017 |


webmaster@grenlandslekt.no