Grenland Ættehistorielag

| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Hedersprisen 2013


Hedersprisen 2013 går til Jørn Olsen. Også denne gangen går hedersprisen til en person som har lagt ned mye arbeid i å presentere oppgradet og fornyet slektshistorie for Grenlands-regionen. Han har vært medlem av laget siden 2001 og styremedlem fra 2007 - 2013. Han er stort sett på hvert møte og er gjerne en av de første på plass. Han har nå også skrevet ny slekts- og gårdshistorie for Eidanger fram til 1814; den delen som var mest moden for revisjon på bakgrunn av tilgang til nye kilder m.v.
Han har lagt ned utallige timer i et stort bakgrunnsarbeid som omhandler avskrifter av kirkebøker, skifter og andre kilder. Alt materiale er lagt gratis tilgjengelig på hans nettsted www.eidangerslekt.org.
For øyeblikket holder han på med Ø. Porsgrunn. Deretter står Brevik for tur, og han har tilsvarende planer for Siljan. Vi gratulerer!
(I 2017 ble også Siljan ferdig, fram til ca. 1950.)


Jørn Olsen (til venstre) mottar Grenland Ætte-historielags hederspris for 2013 av lagets leder, Terje Rehn Holm-Johnsen.

| Hederspris 2003 | Hederspris 2004 | Hederspris 2005 | Hederspris 2006 | Hederspris 2007 | Hederspris 2008Hederspris 2009 |
| Hederspris 2010Hederspris 2011 | Hederspris 2012 | Hederspris 2013 | Hederspris 2014 | Hederspris 2015 | Hederspris 2016 |
| Hederspris 2017 |