Grenland Ættehistorielag

| Hjem | Styret | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Hedersprisen 2015


I fjor ga vi ikke ut noen pris, rett og slett fordi vi ikke kom på noen verdig mottager. Hadde komiteen kommet på den som får den i år, ville han selvsagt fått den i fjor isteden! Vedkommende har drevet lokalhistorisk arbeid i mesteparten av sitt voksne liv.
I statuttene for Hederspriskomiteen heter det bl.a. at ”prisen deles ut til personer/ organisasjoner, som har gjort en innsats utover det vanlige for å fremme slekts-forskningen i vårt område.”
I 2006 begynte vedkommende på et kjempeprosjekt for den gamle kystbyen Brevik. Han tok for seg en bydel av gangen i Brevik Historielags årbøker og førte oversiktlig opp hvert hus med adresse, bilde, beboere og eiere, fra huset ble oppført og frem til i dag! Ikke bare det, men hver person er oppført med hvor og når de er født og død. Vi snakker om et skikkelig slektshistorisk verk, som altså er delt opp i årbøker fra 2006 – 2014. Det er vel ikke lenger noen hemmelighet at Hedersprisen 2015 går til mr. "gamle Brevik" himself: Johnny Sørensen! Vi gratulerer! (GS)


Grenland Ættehistorielags hederspris gikk i 2015 til Breviks-mannen Johnny Sørensen.

| Hederspris 2003 | Hederspris 2004 | Hederspris 2005 | Hederspris 2006 | Hederspris 2007 | Hederspris 2008Hederspris 2009 |
| Hederspris 2010Hederspris 2011 | Hederspris 2012 | Hederspris 2013 | Hederspris 2014 | Hederspris 2015 | Hederspris 2016 |
| Hederspris 2017 |